Kopiere en motvendt original som to separate sider

 
Du kan kopiere en original med to oppslagssider som bøker og ukeblader på separate sider, ved å dele venstre og høyre sider. Du kan også lage 2-sidige kopier ved å kopiere høyre side på fremre side og venstre side på baksiden.
Ved skanning av oppslagssider i en bok eller bundet original, plasserer du originalen på glassplaten. Plasser den vendt ned med hjørnet innrettet med øvre venstre hjørne på glasspaten, som vist under.

Kopiere én originalside på to ark

1
Plasser originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Kopi>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Valg> på Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen. Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen
4
Trykk på <bok 2 sider>.
5
Trykk på   <Lukk>.
6
Trykk på .
Kopieringen starter.

Kopiering av en originalside på begge sider av ett ark

1
Plasser originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Kopi>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Valg> på Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen. Grunnleggende funksjoner for kopiering-skjermen.
4
Trykk på <2-sidig>  <Bok tosidig>.
5
Kontroller og endre innstillingen i henhold til opprinnelige typen.
Hvis du vil endre innstillingen, trykker du på <Angi detaljer>.
<Bok tosidig type>
Hvis du velger <venstre/høyre tosidig>, venstre og høyre side av originalen på den motsatte siden, kopieres separat på begge sider av ett ark.
Hvis du velger <forside/bakside tosidig>, vil forsiden og baksiden av én side av originalen, kopieres på begge sider av ett ark.
6
Trykk på <OK>  <Lukk>.
7
Trykk på .
Skanningen starter.
Hvis du vil skanne neste side, plasserer du originalen og trykker på . Etter å ha skannet alle originalene, fortsetter du til trinn 7.
8
Trykk på <Strt kopiering>.
Kopieringen starter.
6W27-03X