Nullstille alle data/innstillinger

 
Du kan gjenopprette alle maskininnstillinger til standardinnstillingene. Siden data i minnet overskrives av meningsløse verdier, forhindrer dette at eksterne konfidensielle data lekkes når maskinen avhendes. Administratorprivilegier kreves for å utføre nullstilling.
Før nullstilling må du sikre at det ikke finnes dokumenter under behandling eller som venter på behandling. Disse dokumentene vil bli slettet når nullstillingen utføres.
Ikke slå AV maskinen under nullstilling. Det kan føre til feil i maskinens minne.
Nullstilling kan ta 30 minutter eller mer å fullføre. Maskinen kan ikke brukes under nullstillingsprosessen.
Før nullstilling utføres
Ta sikkerhetskopi av dine viktige data, eller eksporter dem som en fil.
Informasjon om maskininnstillinger Importere/eksportere innstillingsdata
Brukergodkjenningsinformasjon registrert på den lokale enheten for personlig godkjenningsstyring Registrere brukerinformasjon i den lokale enheten
Når du bruker et passord for å beskytte innstillingene for sikkerhetspolicyen
Du må skrive inn passordet for å nullstille maskininnstillingene. Bruke et passord for å beskytte sikkerhetspolicyinnstillingene
1
Trykk på .
2
Trykk på <Styringsinnstillinger>  <Datastyring>  <Nullstille alle data/innstillinger>.
3
Trykk på <Ja>.
Nullstillingen er utført. Når prosessen er fullført, startes maskinen på nytt og rapporten Nullstille alle data/innstillinger skrives ut.
Når meldingen <En sikkerhetspolicy brukes på denne enheten.> vises, må et passord angis av sikkerhetsadministratoren. Kontakt sikkerhetsadministratoren for mer informasjon. Bruke en sikkerhetspolicy på maskinen
Selv om jobblogginformasjonen kan slettes ved å nullstille alle data/innstillinger, blir resultatet av å skrive ut rapporten Nullstille alle data/innstillinger registrert i utskriftsloggen. Kontrollere utskriftsstatusen og historikken
TIPS
Det er også mulig å velge noen maskininnstillinger individuelt og gjenopprette fabrikkstandardverdiene for disse. Innstillinger/registrering
6W27-0C7