Begrense tilgjengelige mottakere

 
Du kan sette begrensninger på mottakerne som kan angis. Du kan for eksempel begrense mottakerne til de som er registrert i adresseboken eller på LDAP-serveren. Med personlig godkjenningsstyring kan du begrense sendemottakeren til brukerens egen e-postadresse eller til en mappe som er angitt på forhånd. Du kan også begrense domenene som kan angis som mottakere. Ved å begrense sendemottakerne kan du forhindre lekkasje av informasjon som kan oppstå på grunn av driftsfeil eller feil bruk. Administrator- eller DeviceAdmin-privilegier kreves for å konfigurere disse innstillingene.
Noen av begrensningene for mottakerne beskrevet nedenfor er kanskje ikke tilgjengelige når ADGANGSSTYRINGSSYSTEMET er aktivert. Bruke ADGANGSSTYRINGSSYSTEM

Begrense nye mottakere

Mottakerne som kan spesifiseres når du sender fakser eller skannede dokumenter, kan være begrenset til de som er registrert i adresseboken eller 1-trykks tastene, de som er registrert i <Favorittinnst.> or <Send til meg selv>, eller de som kan søkes opp på LDAP-serveren. Når denne funksjonen er aktivert, kan ikke brukerne angi mottakere ved å bruke alfanumerisk tegninnføring.
1
Trykk på .
2
Trykk på <Funksjonsinnstillinger>  <Sende>  <Fellesinnstillinger>  <Begrens nye mottakere>.
3
Velg funksjonene du vil begrense nye mottakere for.
4
Trykk på <På> <OK>.

Begrense e-postmottaker til <Send til meg selv>

Du kan angi begrensninger slik at brukere som logger på med personlig godkjenning bare kan sende skannede dokumenter til sin egen e-postadresse. For å bruke denne funksjonene må en e-postadresse være registrert i brukerinformasjonen. Konfigurer brukerinformasjonen før du utfører prosedyren nedenfor.
  <Funksjonsinnstillinger>  <Sende>  <Fellesinnstillinger>  <Begrens e-post til Send til meg selv>  <På>  <OK>

Begrense filsendingsmottakeren til personlig mappe

Du kan angi begrensninger slik at brukere som logger på med personlig godkjenning bare kan sende skannede dokumenter til sin personlige mappe.(Konfigurere personlige mapper.)
  <Funksjonsinnstillinger>  <Sende>  <Fellesinnstillinger>  <Begrens filsending til personlig mappe>  <På>  <OK>

Begrense domenet til sendemottakeren

Du kan begrense e-post- og I-faksmottakere slik at bare adresser i et bestemt domene er tilgjengelige. Når et domene er spesifisert, kan du også angi om du vil tillate sending til underdomener.
  <Funksjonsinnstillinger>  <Sende>  <E-post/I-faks innstillinger>  <Begrens mottakerdomene>  Velg <På> for <Begrense sending til domener>  <Lagre>  Angi mottakerdomenet  <OK>  Velg <Tillate> eller <Avvise> for <Sende til subdomene>  <OK>  <OK>
Du kan lagre opp til tre domener.
6W27-09W