Begrense bruk av adresseboken

 
Du kan forhindre lekkasje av sensitiv eller personlig informasjon fra adresseboken ved å angi en PIN-kode eller forhindre at visse mottakere vises i adresseboken. Du kan også skjule selve adresseboken. Administratorprivilegier kreves for å konfigurere disse innstillingene.

Angi en PIN-kode for adresseboken

Adresseboken kan stilles inn til å kreve at brukere angir en PIN-kode for å kunne legge til nye oppføringer i adresseboken eller redigere eksisterende oppføringer. Dette kan redusere risikoen for uautorisert redigering av adresseboken. Vær imidlertid oppmerksom på at selv om en PIN-kode er angitt for adresseboken, kan en bruker som logger inn med administratorrettigheter, legge til og redigere oppføringer uten å angi den nødvendige PIN-koden.
1
Trykk på .
2
Trykk på <Innstill mottaker>  <Adresebok PIN>  <Innstille>.
3
Angi PIN-koden for å redigere adresseboken.
Tast inn PIN-koden, og trykk på <Bekreft>. For å bekrefte angir du PIN-koden på nytt og trykker på <OK>.
Du kan ikke angi en PIN-kode som består bare av nulltall, for eksempel «00» eller «0000000».
Hvis du vil deaktivere PIN-koden, trykker du på  for å fjerne PIN-koden (la tekstboksen være tom) og trykker deretter på <OK>.
4
Trykk på <OK>.
I tillegg til å angi PIN-kode for adresseboken kan du bedre sikkerheten ytterligere ved å utføre følgende operasjoner:
Begrense tilføyelse av nye mottakere Begrense tilgjengelige mottakere

Begrense tilgang til mottakere registrert i adresseboken

Du kan angi et adgangsnummer for viktige forretningskontakter og andre mottakere i adresseboken som du ikke vil vise til alle brukere. Mottakere med et registrert adgangsnummer vises bare for brukere som oppgir riktig adgangsnummer. Følg fremgangsmåten nedenfor for å aktivere registreringsfunksjonen av adgangsnummer.
Hvis registreringsfunksjonen av adgangsnummer er aktivert, kan ikke brukerne angi en mottaker ved å bruke <Forrige innstillinger>.
  <Innstill mottaker>  <Administrere adressebok tilgangsnummer>  <På>  <OK>
Etter at denne innstillingen konfigureres, må du registrere tilgangsnumrene i adresseboken.
Du kan taste opp til sju siffer som adgangsnummer. Hvis du taster færre enn sju siffer, vil maskinen lagre adgangnummeret med nuller først.
Eksempel: Hvis <321> tastes, lagres <0000321>.
Du kan ikke lagre et adgangsnummer med kun nuller, som <0000000>.
Hvis du oppgir et tall som begynner i nuller, for eksempel <02> eller <002>, ignoreres nullene og nummeret blir registrert som <0000002>, det samme som om du ganske enkelt hadde skrevet inn <2>.

Skjule adresseboken

Angi om adresseboken og 1-trykks taster skal skjules. Du kan angi separate innstillinger for faks, samt skanning og sending.
Skjule adresseboken og 1-trykks taster for faksing
  <Funksjonsinnstillinger> <Sende> <Faksinnstillinger> <Begrens bruk av adressebok> <På> <OK>
Skjule adresseboken og 1-trykks taster for skanning og sending
  <Funksjonsinnstillinger> <Sende> <Fellesinnstillinger> <Begrens bruk av adressebok> <På> <OK>
6W27-09U