Slette mørke kanter ved skanning (slette ramme)

 
Når du skanner originaler som er mindre enn skanneformatet, kan rammelinjene til originalene vises i det skannede bildet. Når du skanner fra en tykk bok, kan det hende at mørke kantlinjer vises. Med denne funksjonen kan du fjerne disse rammelinjene og mørke kantlinjene. Du kan også stille inn maskinen til å ikke kopiere hullene i originalene.
Plasser dokumentet med hull på glassplaten. Hvis du plasserer det i materen, kan det resultere i skade.
1
Legg inn originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Skanne og sende>. <Hjem>-skjermbilde
3
Angi mottakeren på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning
4
Trykk på <Valg> <Kantsletting>.
5
Angi slettetype og bredde.
Slette rammene i kopier av dokumenter
1
Trykk på <Kantsletting original> og kontroller <Originalformat>.
Hvis størrelsen som vises i <Originalformat> er en annen enn størrelsen på originalen, trykker du på <Endre> for å velge størrelsen. Kun originalstørrelsene vist på berøringsdisplayet kan skannes.
2
Trykk på <Neste>.
3
Angi bredden på rammen som skal slettes.
Slette mørke kanter på kopier av bøker
Du kan slette de mørke kantene både i midten og konturlinjene som vises når du skanner oppslagssidene i en bok.
1
Trykk på <Kantsletting bok> og kontroller <Originalformat>.
Hvis størrelsen som vises i <Originalformat> er en annen enn størrelsen på boken, trykker du på <Endre> for å velge størrelsen. Kun originalstørrelsene vist på berøringsdisplayet kan skannes.
2
Trykk på <Neste>.
3
Trykk på <Senter> eller <Sider> og skriv inn slettebredden.
Slette hullene i kopier av dokumenter
1
Trykk på <Slette innbinding> og velg plassering av hull.
2
Trykk på <Neste>.
3
Angi slettebredden.
Hvis du vil justere bredden på hver kant for seg, trykker du på <Kantsletting original> eller <Kantsletting bok>, og trykker deretter på <Justere uavhengig> for å angi slettebreddene.
Hvis du bruker <Slette innbinding>, blir de kantene du ikke velger, også slettet med 4 mm.
6
Trykk på <OK> <Lukk>.
7
Trykk på .
Originalene skannes og sending/lagring starter.
6W27-06L