Skanne en original med oppslagssider og lagre sende den som to separate sider

 
Du kan skanne to oppslagssider i en bok eller et magasin på to separate sider i en operasjon.
Ved skanning av motvendte sider i en bok eller bundet original, plasserer du originalen på glassplaten. Plasser den vendt ned med hjørnet innrettet med øvre venstre hjørne på glassplaten, som vist under.
1
Legg inn originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Skanne og sende>. <Hjem>-skjermbilde
3
Angi mottakeren på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning
4
Spesifiser skanneinnstillingene som nødvendig. Grunnleggende operasjoner for skanning av dokumenter
5
Trykk på <Valg>  <Bok 2 sider>.
6
Trykk på <Lukk>.
7
Trykk på .
Originalene skannes og sending/lagring starter.
6W27-06U