Bruke WSD

"WSD (Web Services on Devices)" er en funksjon for å søke etter enheter på nettverket. Med WSD kan du automatisk finne maskinen på nettverket fra en datamaskin, og starte skanning av originalen på maskinen. Denne funksjonen kalles "WSD-skanning". Du må fullføre noen prosedyrer før du bruker WSD-skanning. Forberede WSD-skanning
I følgende tilfeller er ikke WSD-skanning tilgjengelig.
ADGANGSSTYRINGSSYSTEM er aktivert Bruke ADGANGSSTYRINGSSYSTEM
DepartmentID-godkjenning er i bruk som innloggingstjeneste Endre innloggingstjenester

Forberede WSD-skanning

Fra kontrollpanelet
1
Trykk på .
2
Trykk på <Preferanser>  <Nettverk>  <TCP/IP-innstillinger>  <WSD-innstillinger>.
3
Trykk på <På> for <Bruk WSD-skanning->.
4
Trykk på <OK>.
Fra en datamaskin
5
Klikk på [Start]  [Enheter og skrivere].
6
Klikk på [Legg til en enhet].
7
Velg denne maskinen, og klikk på [Neste].
Følg instruksjonene på skjermen for å betjene.
Hvis denne maskinen ikke vises, kan det være et problem med en brannmurinnstilling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se instruksjonshåndboken for datamaskinen.
6W27-07A