Varsle deg via e-post om fullført sending/lagring

 
Du kan motta en e-post med varsler om at sending/lagring av dokument er fullført. Selv om dokumenter venter på å bli sendt/lagret, kan du bruke datamaskinen eller den bærbare enheten til å sjekke om sending av dokumenter er fullført, noe som gir deg trygghet. Når en feil oppstår, blir du varslet om mottakere hvis dokumenter ikke kunne sendes/lagres.
For å velge mottakeren som skal varsles fra <Adressebok>,er det nødvendig å registrere mottakeren på forhånd. Registrere mottakere i adresseboken
Hvis du vil velge <Send til meg selv> som mottakeren som skal varsles, må du registrere e-postadressen din i brukerinformasjonen på forhånd, og logge inn ved hjelp av personlig godkjenningsstyring. Registrere brukerinformasjon i den lokale enheten
1
Legg inn originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Skanne og sende>. <Hjem>-skjermbilde
3
Angi mottakeren på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning
4
Spesifiser skanneinnstillingene som nødvendig. Grunnleggende operasjoner for skanning av dokumenter
5
Trykk på <Valg>  <Jobb utført varsel>.
6
Angi varslingsbetingelsen og mottakeren som skal varsles.
Hvis du velger <Varsel for alle resultater>, sendes en e-post for hver sendejobb. Hvis du velger <Varsel kun for feil>, sendes en e-post kun når en feil oppstår.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker adresseboken, kan du se Adressebok.
Hvis du vil sjekke innholdet i et sendt dokument, velger du <Legg til TX-bilde> for å legge ved første side av dokumentet som en PDF-fil i en varslingse-post.
7
Trykk på <OK> <Lukk>.
8
Trykk på .
Originalene skannes og sending/lagring starter. Når sending/lagring er fullført, sendes varslingse-posten til angitt adresse.
6W27-071