Tilbakekalle tidligere brukte innstillinger for sending/lagring (tidligere innstillinger)

 
Du kan hente mottakere som er angitt tidligere. Skanneinnstillingene deres som for eksempel tetthet tilbakekalles også samtidig.
1
Legg inn originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <Skanne og sende>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Forrige innstillinger> på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning
4
Velg loggen som skal tilbakekalles, og trykk på <OK>.
Mottakeren og dens skanneinnstillinger er spesifisert i henhold til valgt logg.
Når personlig godkjenningsstyring er i bruk, husker maskinen innstillingene som er spesifisert tidligere av brukeren som logger på maskinen.
Du kan endre tilbakekalte innstillinger før du sender/lagrer.
5
Trykk på .
Originalene skannes og sending/lagring starter.
Hvis du stiller <Administrere adressebok tilgangsnummer> til <På>, kan du ikke tilbakekalle nylig brukte innstillinger.
Hvis du stiller en adressetype til <På> i <Begrens nye mottakere>, slettes de lagrede tidligere innstillingene.
Hvis <Forby mellomlagring av autentiseringspassord> angis til <På>, lagres ikke følgende passord i <Forrige innstillinger>.
Et passord angitt ved å spesifisere mottakeren i <Ny mottaker>, og deretter trykke på <Fil>
6W27-074