Konfigurere godkjenningsfunksjonene

Du kan konfigurere brukerinnloggingsmetodene, godkjenningsenhetene og andre godkjenningsfunksjoner basert på systemmiljøet og behovene dine. Du kan også angi hvordan innloggingsskjermen vises.

Konfigurere brukerinnloggingsmetodene og godkjenningsenhetene

Angi brukerinnloggingsmetodene (Påloggingsmetode) og godkjenningsenhetene (Godkjenningsenhet). Merk at godkjenningsenhetene må angis før du konfigurerer innstillingene nedenfor.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Settings/Registration] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [User Management]  [Authentication Management].
4
Klikk på [Basic Settings]  [Edit...].
5
Merk av for [Use the user authentication function], og angi de nødvendige innstillingene.
Velg innloggingsmetodene som du vil bruke, og angi detaljerte innstillinger som innstillingene for godkjenningsenheten.
Bruke tastaturgodkjenning
Konfigurere detaljerte innstillinger for godkjenningsfunksjoner
6
Klikk på [Update].
7
Start maskinen på nytt. Starte maskinen på nytt
Godkjenningsmetoden valgt for [Web Service Authentication Method:] brukes også når personlig godkjenning utføres med administrasjonsprogramvare for adressebok. <Importer/eksporter fra programvare for adr.bokbeh.>

Angi når påloggingsskjermbildet skal vises

Du kan angi når påloggingsskjermbildet skal vises ved å velge enten «når du begynner å bruke maskinen» eller «etter at en funksjonsknapp er trykket på». Hvis «etter at en funksjonsknapp er trykket på» velges, kan du angi funksjonene som krever brukerinnlogging. Funksjonene som ikke angis, er tilgjengelige for uregistrerte brukere.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Settings/Registration] på portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [User Management]  [Authentication Management].
4
Klikk på [Control Panel Settings]  [Edit...].
5
Konfigurer innstillingene etter behov.
[Login Settings]
I [Display Login Screen:], velger du når påloggingsskjermbildet vises.
Hvis du valgte [Display login screen when functions requiring authentication are selected], må du også velge funksjonene som påloggingsskjermbildet skal vises for.
Hvis du endrer denne innstillingen, kan <Begrens tilgang til andre brukerjobber> angis til <På>. Forholdet mellom innstillingene indikeres nedenfor. <Begrens tilgang til andre brukerjobber>
Når [Display login screen when operation is started on the device] du merker av i boksen:
<Kopier/skriv ut>, <Sende>, og <Lagre> i <Begrens tilgang til andre brukerjobber> er angitt til <På>
Når du merker av i boksen [Display login screen when functions requiring authentication are selected], og du merker av i boksen [Copy], [Access Stored Files] eller [Print] i [Select Function That Will Require Authentication]:
angis <Kopier/skriv ut> i <Begrens tilgang til andre brukerjobber> til <På>
Når du merker av i boksen [Display login screen when functions requiring authentication are selected] og du merker av i boksen [Fax] eller du merker av i boksen [Scan and Send] i [Select Function That Will Require Authentication]:
angis <Sende> i <Begrens tilgang til andre brukerjobber> til <På>
Når du merker av i boksen [Display login screen when functions requiring authentication are selected] og du merker av i boksen [Scan and Store] i [Select Function That Will Require Authentication]:
angis <Lagre> i <Begrens tilgang til andre brukerjobber> til <På>
Hvis du ønsker å angi <Begrens tilgang til andre brukerjobber> til <Av>, sangir du den til <Av> etter at denne innstillingen er fullført.
[Login Screen Background Settings]
Du kan angi et bakgrunnsbilde for påloggingskjermbildet.
6
Klikk på [Update].
6W27-08Y