Velge kablet LAN eller trådløst LAN

Du kan velge metode for å koble maskinen til datamaskiner osv. Du kan velge kablet LAN, trådløst LAN eller kablet LAN + trådløst LAN.
Når kablet LAN + trådløst LAN er valgt, kan du koble til et kablet nettverk (heretter kalt "kablet LAN (hovedlinje)") og et trådløst nettverk (heretter kalt "trådløst LAN (underlinje)").
  <Preferanser>  <Nettverk>  <Velg grensesnitt>  velg <Kablet LAN>, <Trådløst LAN>, eller <Kablet LAN + Trådløst LAN>  <OK>
Hvis du valgte <Trådløst LAN> eller <Kablet LAN + Trådløst LAN>
Trådløst LAN kan ikke brukes når <Energiforbruk i hvilemodus> er satt til <Lav>. <Energiforbruk i hvilemodus>
Innstillingene for <Innst. for trådløst LAN> er tomme.

Advarsler når du bruker trådløst LAN (underlinje)

Når <Kablet LAN + Trådløst LAN> er valgt, kan du bruke alle nettverksfunksjonene som er konfigurert med maskinen, men funksjonene som kan brukes med trådløst LAN (underlinje), er begrenset.
Du kan ikke angi trådløst LAN som hovedlinje og kablet LAN som underlinje.

Funksjoner tilgjengelig for trådløst LAN (underlinje)

Det trådløse LAN-nettverket (underlinjen) forventes vanligvis å bli brukt for følgende.
Utskrift som direkte spesifiserer maskinen fra en skriverdrive osv.
Sende til en filserver /Avansert område ved hjelp av WebDAV-protokollen
Tilgang til Fjernkontroll
Andre kommunikasjonsprotokoller (porter) enn de som er brukt for de ovennevnte, er lukket og kan ikke brukes. Hvis du vil ha informasjon om kommunikasjonsportnumrene, kan du se Portnumre tilgjengelige for direkte tilkobling / trådløst LAN (underlinje).
Hvis du valgte <Kablet LAN + Trådløst LAN>, kan du begrense funksjonene som kan brukes med trådløst LAN (underlinje). <Begrens funksjoner for sublinje>

Funksjoner som ikke er tilgjengelig for trådløst LAN (underlinje)

Følgende nettverksfunksjoner kan ikke brukes med trådløst LAN (underlinje).
Koble til et annet nettverk via en ruter
Koble til Internett via en proxy
Oppdaterer fastvaren jevnlig
DNS-server/WINS-serverinnstillingene
IPv6-adresseinnstillinger
IEEE802.1X autentisering
IPsec
Brannmurinnstillinger
Angi IP-adressen via AutoIP
Følgende funksjoner og tjenester kan ikke brukes på grunn av de ovennevnte begrensningene.
Sende til en filserver /Avansert område ved hjelp av SMB-protokollen
Oppdaterer fastvaren jevnlig
Bygge et autentiseringssystem for en Active Directory-server
IP-adressen til det trådløse LAN (underlinjen) er angitt i <IP-adresse innstillinger> i <Sublinjeinnstillinger>. Angi Ipv4-adressen for sublinjen
6W27-008