Konfigurere tilkobling ved å velge en trådløs ruter

Du kan søke etter trådløse rutere som er tilgjengelige for tilkobling, og velge en ruter fra skjermen på maskinen. Hvis sikkerhetsstandarden for den trådløse LAN-ruteren er WEP eller WPA / WPA2-PSK, skriver du inn en WEP-nøkkel eller PSK for nettverksnøkkelen. Bekreft og skriv ned informasjon angående SSID, nettverksnøkkel, sikkerhetsstandard eller autentiserings- / krypteringsmetode osv. Kontrollere SSID-en og nettverksnøkkelen
Sikkerhetsinnstillinger
Hvis den trådløse tilkoblingen konfigureres ved å velge en trådløs ruter, er WEP-godkjenningsmetoden angitt til <Åpent system> eller WPA/WPA2-PSK-krypteringsmetoden er angitt til <Auto> (AES-CCMP eller TKIP). Hvis du vil velge <Delt tast> for WEP-godkjenning eller <AES-CCMP> for WPA/WPA2-PSK-kryptering, må du konfigurere tilkoblingen i <Angi manuelt>. Konfigurere en tilkobling ved å angi detaljerte innstillinger
Hvis sikkerhetsstandarden for den trådløse LAN-ruteren din er WPA/WPA2-EAP, er krypteringsmetoden angitt til AES-CCMP. Spesifiser også IEEE 802.1X-godkjenningsinnstillingene for maskinen før du kobler til det trådløse LAN-et. Konfigurere IEEE 802.1X-godkjenningsinnstillingene
1
Trykk på .
2
Trykk på <Preferanser>  <Nettverk>  <Trådløst LAN>  <Innst. for trådløst LAN>  <Annet (angi man.)>.
3
Trykk på <Velg tilgangspunkt>.
Maskinen begynner å søke etter tilgjengelige trådløse rutere.
4
Velg en trådløs ruter, og koble til den.
Hvis sikkerhetsinnstillingen til den trådløse LAN-ruteren er WEP eller WPA/WPA2-PSK
1
Velg den trådløse LAN-ruteren du vil bruke, og trykk på <OK>.
2
Trykk på <WEP-nøkkel> eller <PSK>, og angi nettverksnøkkelen.
3
Trykk på <OK>.
Når konfigurasjonen er fullført, vises skjermen <Tilkoblet.>.
Hvis sikkerhetsinnstillingen til den trådløse LAN-ruteren er noe annet enn WEP eller WPA/WPA2-PSK
1
Velg den trådløse LAN-ruteren du vil bruke, og trykk på <OK>.
Når konfigurasjonen er fullført, vises skjermen <Tilkoblet.>.
6W27-00F