Problemer med faks

Fakser kan ikke sendes eller videresendes.

Hvis ingen fakser kan sendes

Ring faksmottakeren fra maskinen for å se om telefonlinjen er koblet til på feil sted.
Hvis summetonen til telefonlinjen ikke høres
Den modulære kabelen (telefonlinje for faksing) er frakoblet eller satt inn på feil sted. Sjekk den modulære kabelen og sett den inn på rett sted.
Enkelte deler og funksjoner
Hvis maskinen ikke kan koble til faksmaskinen til mottakeren (du hører ikke fakstonen)
Det kan være et problem med den andre parten eller tjenesteleverandøren. Kontakt den andre parten.

Hvis fakser ikke kan videresendes

Kontroller mottakeren du skal videresende til, som er registrert i adresseboken eller ettrykksknappen, og endre hvis det er feil.
Redigere registrerte destinasjoner i adresseboken
Redigering av de registrerte destinasjonene i ettrykksknappene

Hvis du bruker en optisk linje eller en IP-telefonlinje

Kommunikasjonsfeil kan oppstå avhengig av linjekvaliteten. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon. Du kan kanskje redusere antall kommunikasjonsfeil ved å senke overføringshastigheten i <Starthastighet sending>. Du kan også stille inn overføringshastigheten for hver mottaker fra preferansene for adresseboken eller ettrykksknappene.
<Starthastighet sending>
Registrere mottakere i adresseboken
Du kan også bruke <Autojuster kommunikasjonshastighet ved bruk av VoIP> til å begrense kommunikasjonshastigheten for å redusere antall feil.
<Autojuster kommunikasjonshastighet ved bruk av VoIP>

Kan ikke motta faks.

Har maskinen tilstrekkelig ledig plass i minnet?

Slett unødvendige dokumenter i minnet til maskinen.
Lagre mottatte dokumenter på maskinen (minnemottak)

Kontroller nummeret etter «#», og iverksett rett tiltak.

Hvis mottak eller sending av faks mislyktes, vises det et tall (en feilkode) etter «#» på berøringspanelskjermen eller i en kommunikasjonsbehandlingsrapport. Du kan se og iverksette rett tiltak i henhold til feilkoden.
Tiltak for hver feilkode
6W27-0HX