Iniţializarea tuturor datelor/setărilor

 
Puteţi să restabiliţi toate setările aparatului la valorile implicite din fabrică. Deoarece datele rămase în memorie sunt suprascrise cu valori fără sens, această operaţie previne scurgerea în exterior a datelor confidenţiale când dezafectaţi aparatul. Pentru a efectua iniţializarea, sunt necesare privilegii de administrator.
Înaintea iniţializării, asiguraţi-vă că nu există documente care sunt procesate sau care aşteaptă să fie procesate. Aceste documente vor fi şterse la efectuarea iniţializării.
Nu opriţi aparatul în timpul iniţializării. Dacă procedaţi astfel, pot apărea defecte în memoria aparatului.
Iniţializarea poate să dureze şi peste 30 de minute până la finalizare. Aparatul nu poate fi utilizat în timpul procesului de iniţializare.
Înainte de a efectua iniţializarea
Faceţi copii de rezervă ale datelor importante sau exportaţi-le într-un fişier.
Informaţii pentru setarea aparatului Importul/exportul setărilor
Informaţii de autentificare a utilizatorilor înregistrate la dispozitivul local pentru autentificare personală Înregistrarea informaţiilor utilizatorului în dispozitivul local
Când se utilizează o parolă pentru a proteja setările politicii de securitate
Trebuie să introduceţi parola pentru a iniţializa setările aparatului. Utilizarea unei parole pentru protejarea setărilor politicii de securitate
1
Apăsaţi .
2
Apăsaţi <Setări administrare>  <Gestionare date>  <Iniţializare toate datele/setările>.
3
Apăsaţi <Da>.
Este efectuată iniţializarea. După finalizarea procesului, aparatul reporneşte şi este imprimat raportul pentru toate datele/setările.
Când este afişat mesajul <La acest dispozitiv este aplicată o politică de securitate.>, trebuie introdusă o parolă de către administratorul securităţii. Pentru mai multe informaţii, contactaţi administratorul securităţii. Aplicarea unei politici de securitate la aparat
Deşi informaţiile despre jurnalul de lucrări pot fi şterse prin iniţializarea tuturor datelor/setărilor, rezultatul imprimării raportului pentru toate datele/setările este înregistrat în jurnalul de imprimări. Verificarea stării şi a istoricului de imprimare
SFATURI
De asemenea, este posibil să selectaţi individual unele setări ale aparatului şi să le restabiliţi la valorile implicite din fabrică. Setări/Înregistrare
6W28-0C7