Înregistrarea destinaţiilor utilizând IU la distanţă

Puteţi utiliza IU la distanţă pentru a înregistra destinaţii în Agendă. Puteţi verifica, de asemenea, detaliile înregistrate şi puteţi edita Agenda.
Pentru instrucţiuni despre partajarea unei liste de adrese, consultaţi Partajarea unei liste de adrese cu anumiţi utilizatori.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Address Book] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Înregistraţi destinaţia.
Pentru mai multe informaţii despre listele de adrese, consultaţi Înregistrarea destinaţiilor în Agendă.
1
Faceţi clic pe lista de adrese în care urmează să înregistraţi destinaţia ([Personal Address List], Liste de adrese ale grupurilor de utilizatori, de la [Address List 01] până la [Address List 10] sau [Address List for Administrators]).
[Personal Address List] este pentru uzul exclusiv al utilizatorului conectat şi este disponibilă numai când gestionarea autentificărilor personale este activată.
[Address List for Administrators] este disponibilă numai pentru administratorii care se conectează cu privilegii de Administrator sau de DeviceAdmin.
Dacă este afişată pagina pentru introducerea unui PIN, introduceţi PIN-ul şi faceţi clic pe [OK].
Dacă doriţi să partajaţi destinaţia cu un grup de utilizatori înregistraţi, selectaţi o Listă de adrese Grup utilizatori înregistraţi.
De asemenea, puteţi să gestionaţi Listele de adrese ale grupurilor de utilizatori permiţând numai utilizatorilor cu privilegii de Administrator să înregistreze/editeze destinaţiile utilizând IU la distanţă. (<Setare Destinaţie>  <Folosiţi doar lista de adrese de grup>)
2
Faceţi clic pe [Register New Destination...].
3
Selectaţi tipul de destinaţie şi faceţi clic pe [Set].
4
Înregistraţi informaţiile necesare şi faceţi clic pe [OK].
Elementele afişate variază în funcţie de tipul destinaţiei. Pentru mai multe informaţii despre informaţiile de înregistrat, consultaţi Înregistrarea destinaţiilor în Agendă.
Înregistrarea unei destinaţii de grup
Înregistrarea unui nume pentru lista de adrese
Faceţi clic pe [Register Address List Name...] sau pe [Register/Change Address List Name...], introduceţi numele şi faceţi clic pe [OK].
Puteţi să stabiliţi ca atunci când se modifică numele unui grup de utilizatori, să se modifice şi numele agendei grupului de utilizatori. Conectaţi-vă la IU la distanţă ca un utilizator cu privilegii de Administrator, apăsaţi [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] şi selectaţi caseta [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name]. Opţiunea [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] este disponibilă numai când gestionarea autentificărilor personale este activată.
Verificarea/editarea detaliilor despre destinaţii
Puteţi să faceţi clic pe pictograma [Type] sau pe numele destinaţiei pentru a verifica detaliile destinaţiei. Pentru a edita destinaţia, faceţi clic pe [Edit], modificaţi detaliile înregistrate şi faceţi clic pe [OK].
Înregistrarea unei liste de adrese pentru un grup de utilizatori
Înregistrarea unui buton rapid
6W28-0A8