Alte probleme

Nu poate fi apăsat un buton, nu poate fi selectat un element sau nu este afişat un element.

Unele setări nu pot fi utilizate decât de administrator. Ele nu pot fi folosite de utilizatorii generali.
Setări/Înregistrare
Pentru a preveni utilizarea neautorizată, administratorul de sistem limitează funcţiile pe care le pot folosi utilizatorii generali şi restricţionează utilizarea funcţiilor.
Funcţiile care pot fi utilizate cu autentificarea de utilizator sunt gestionate de administrator. Aceste funcţii pot fi utilizate prin conectare utilizând un ID cu privilegii de acces.
Conectarea la aparat
Funcţiile nu pot fi utilizate, deoarece nu sunt instalate echipamentul opţional sau opţiunile de sistem pe care le necesită.
Butoanele afişate pe ecran sunt schimbate. Apăsaţi  sau  din partea de jos a ecranului pentru a comuta afişajul sau apăsaţi <Opţiuni> şi căutaţi butonul dorit. Pentru un ecran Caracteristici de bază, apăsaţi <Opţiuni> şi căutaţi butonul dorit.
Personalizarea ecranului <Pornire>
Personalizarea ecranului Caracteristici de bază
Setările sunt gestionate cu setări pentru politica de securitate. Pentru a modifica setările, este necesar să vă conectaţi la IU la distanţă utilizând privilegii de administrator.
Configurarea setărilor politicii de securitate

Nu sunt reflectate unele setări importate de la alt dispozitiv.

Dacă este setată o politică de securitate, setările care violează politica de securitate nu pot fi importate.

Fişierele jurnal sunt alterate.

La deschiderea fişierelor CSV cu Microsoft Excel, conţinutul este posibil să nu fie recunoscut ca şiruri de text, iar ca rezultat poate deveni alterat. Dacă aceasta este situaţia, deschideţi fişierele cu un editor de fişiere CSV sau cu un editor de text.

Evenimentele jurnal nu sunt înregistrate chiar dacă a fost pornită colectarea în jurnal.

Este posibil ca rezultatele să nu fie reflectate într-un fişier jurnal dacă sunt preluate imediat după începerea colectării în jurnal. Deoarece colectarea jurnalelor durează un timp, preluaţi din nou fişierul jurnal după o scurtă aşteptare.

Nu sunt afişate setările pentru documentele originale lungi.

Puteţi utiliza documente originale lungi prin modificarea setărilor aparatului. Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul local autorizat Canon.

Setarea pentru hârtie de dimensiune K nu sunt afişate.

Puteţi să utilizaţi hârtie de dimensiune K modificând setările aparatului. Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul local autorizat Canon.
6W28-0J2