Spoločné kopírovanie originálov naskenovaných osobitne (tvorba úlohy)

 
Ak máte príliš veľa originálov a nemôžete ich vložiť do podávača naraz, originály môžete skopírovať osobitne a odoslať ich ako súbor dokumentov. Zároveň je možné naraz skopírovať originály naskenované pomocou podávača aj kopírovacej dosky.
1
Umiestnite originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Kopírovať>. Obrazovka <Domov>
3
Stlačte položku <Voľby> na obrazovke základných funkcií kopírovania. Obrazovka základných funkcií kopírovania
4
Stlačte položky <Tvorba úlohy>  <Zatvoriť>.
5
Stlačením tlačidla  naskenujte originály.
Po dokončení skenovania sa zobrazí obrazovka s výzvou na skenovanie ďalšieho originálu.
6
Umiestnite ďalší originál a naskenujte ho stlačením tlačidla .
Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých originálov.
Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, stlačte tlačidlo <Zmeniť nastav.>.
Nasledujúce funkcie je možné použiť v časti <Zmeniť nastav.>: Potrebné nastavenia skenovania musíte nastaviť vopred, pretože v režime Tvorba úlohy nemôžete meniť ostatné funkcie.
<Pomer kopírovania>
<2-str. originál>
<Sýtosť>
<Typ originálu>
Ak špecifikujete režim <N na 1 > v kombinácii s režimom tvorby úlohy, nebudete môcť zmeniť nastavenia <Pomer kopírovania> a <Sýtosť> v časti <Zmeniť nastavenia>.
7
Stlačte tlačidlo <Spustiť kopír.>.
Spustí sa kopírovanie.
6W29-040