Obrazovka základných funkcií kopírovania

Stlačením tlačidla <Kopírovať> (Obrazovka <Domov>) zobrazíte obrazovku základných funkcií kopírovania.

Stav aktuálneho nastavenia a tlačidla nastavení

Zobrazí stav nastavenia, napríklad pomer kopírovania, formát papiera a počet kópií. Nezabudnite potvrdiť nastavenia s cieľom zaistiť správne kopírovanie. Ak chcete zmeniť nastavenia, stlačte tlačidlo pod časťou na zobrazovanie. Základné postupy kopírovania
Ak stlačíte tlačidlo <1:1>, môžete vytvárať kópie vo formáte identickom s formátom originálu.
V závislosti od nastavení a počtu kópií sa zobrazí <Kopír. ukážka>, ktoré umožňuje skontrolovať výsledok kopírovania vytlačením vzorovej kópie. Kontrola výsledkov kopírovania

<Skontrolovať nastavenia>

Nastavenia môžete skontrolovať v zozname. Zároveň môžete vykonávať zmeny nastavení. Základné postupy kopírovania

Stlačením tejto ikony uložíte aktuálne nastavenia v časti <Obľúbené nastavenia> () alebo zmeníte tlačidlá, ktoré sa zobrazujú v časti . Aktuálne nastavenia môžete uložiť pomocou tlačidiel Osobné/Spoločné na domovskej obrazovke.
Uloženie kombinácie často používaných funkcií
Prispôsobenie obrazovky základných funkcií
Uloženie tlačidiel Osobné/Zdieľané

Tlačidlá nastavenia funkcie

Zobrazujú sa najčastejšie používané tlačidlá z časti <Voľby>. Stav nastavenia sa zobrazuje na tlačidlách. Stlačením tlačidla  môžete tiež zmeniť tlačidlá, ktoré sa zobrazujú.
Ak sa nezobrazuje tlačidlo funkcie, ktorú chcete použiť, stlačte položku <Voľby> a vyberte požadované tlačidlo. Základné postupy kopírovania

<Voľby>

Zobrazí všetky tlačidlá nastavenia funkcie. V záujme zvýšenia pohodlia môžete zobraziť často používané tlačidlá nastavenia funkcie v časti .

<Preruš.>

Umožňuje prerušiť čakajúce úlohy kopírovania a okamžite vytlačiť vašu kópiu. Okamžité kopírovanie s prerušením ostatných úloh
Niektoré funkcie nemožno kombinovať navzájom. Tlačidlá, ktoré nemožno vybrať, sa zobrazujú svetlosivou farbou.
Ak je nastavený limit strán prostredníctvom správy ID oddelenia, zobrazuje sa zostávajúci počet strán. Informácie o nastaveniach správy ID oddelenia a limitov strán nájdete v časti Konfigurácia nastavení správy ID oddelenia.
6W29-03F