Výber typu originálu na kopírovanie

 
Môžete vybrať optimálnu kvalitu kópie v závislosti od typu originálu, ako sú napríklad originály, ktoré obsahujú iba znaky, alebo časopisy s fotografiami.
1
Umiestnite originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Kopírovať>. Obrazovka <Domov>
3
Stlačte položku <Voľby> na obrazovke základných funkcií kopírovania. Obrazovka základných funkcií kopírovania
4
Stlačte tlačidlo <Typ originálu>.
5
Vyberte typ originálu.
Ak chcete nastaviť prioritu spracovania textu/fotografie, stlačte tlačidlo <Nastaviť úroveň> vyberte položku <Priorita textu> alebo <Priorita foto>.
6
Stlačte položky <OK>  <Zatvoriť>.
7
Stlačte tlačidlo .
Spustí sa kopírovanie.
6W29-03L