Zjednodušenie operácií odosielania

Môžete naraz skenovať originály v rôznych formátoch alebo spoločne odosielať dokumenty naskenované osobitne. Vyvolaním nastavení použitých v minulosti si môžete zjednodušiť operácie odosielania.
 
 
6W29-054