Spoločné odosielanie originálov v rôznych formátoch (rôzne veľké originály)

 
Do podávača môžete vložiť originály rôznych formátov a skenovať ich naraz. Vďaka tomu nemusíte vkladať originály samostatne.
Kombinácia veľkostí originálov, ktoré môžete naskenovať, je obmedzená. Skenovanie s nesprávnou kombináciou môže spôsobiť poškodenie originálov alebo zachytenia papiera.
Podávač
Neklaďte spolu originály, ktoré sú na papieri odlišnej gramáže. Môže to viesť k poškodeniu originálov alebo zachyteniam papiera.
1
Originály vložte do podávača. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Fax>. Obrazovka <Domov>
3
Špecifikujte miesto určenia na obrazovke základných funkcií faxovania. Obrazovka základných funkcií faxovania
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania. Základné operácie na odosielanie faxov
5
Stlačte tlačidlo <Voľby>  <Rôzne veľké originály>.
6
Stlačte tlačidlo <Zatvoriť>.
7
Stlačte tlačidlo .
Originály sa naskenujú a začne sa odosielanie.
Ak nastavíte režim Rôzne veľké originály, rýchlosť skenovania môže byť nižšia než zvyčajne.
6W29-055