Spoločné odosielanie dokumentov naskenovaných osobitne (tvorba úlohy)

 
Ak máte príliš veľa originálov a nemôžete ich vložiť do podávača všetky naraz, originály môžete naskenovať osobitne a odoslať ich ako súbor dokumentov. Zároveň je možné naraz odoslať dokumenty naskenované pomocou podávača aj kopírovacej dosky.
1
Umiestnite prvý originál. Vkladanie originálov
2
Stlačte tlačidlo <Fax>. Obrazovka <Domov>
3
Špecifikujte miesto určenia na obrazovke základných funkcií faxovania. Obrazovka základných funkcií faxovania
4
Špecifikujte podľa potreby nastavenia skenovania. Základné operácie na odosielanie faxov
5
Stlačte položky <Voľby>  <Tvorba úlohy>  <Zatvoriť>.
6
Stlačením tlačidla  naskenujte originál.
Po dokončení skenovania sa zobrazí obrazovka s výzvou na skenovanie ďalšieho originálu.
Ak vložíte originály do podávača, vyberte po dokončení skenovania každej dávky originály z pôvodného výstupu.
7
Umiestnite ďalší originál a stlačte tlačidlo .
Opakujte tento krok, kým nedokončíte skenovanie všetkých originálov.
Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, stlačte tlačidlo <Zmeniť nastavenia>.
Nasledujúce funkcie je možné použiť v časti <Zmeniť nastavenia>. Kým sa zariadenie nachádza v režime Tvorba úlohy, nemôžete meniť nastavenie ostatných funkcií. Potrebné nastavenia skenovania musíte špecifikovať vopred.
<Veľkosť skenovania>
<2-str. originál>
<Sýtosť>
<Typ originálu>
Ak chcete do podávača vložiť originály v rôznych formátoch, nastavte možnosť <Rôzne veľké originály>. Spoločné odosielanie originálov v rôznych formátoch (rôzne veľké originály)
Keď skenujete a odosielate spoločne 1-stranné originály a 2-stranné originály a ako prvý naskenujete 2-stranný originál, použite nastavenie <2-str. originál>. Keď skenujete 1-stranný originál, deaktivujte nastavenie <2-str. originál> v časti <Zmeniť nastavenia>.
8
Stlačte tlačidlo <Spustiť odosielanie>.
Všetky naskenované dokumenty sa skombinujú do jedného a odošlú sa do špecifikovaného miesta určenia.
6W29-056