Registrácia kľúča a certifikátu pre sieťovú komunikáciu

Pomocou Remote UI (Vzdialené PR) je možné z počítača registrovať do zariadenia kľúče a certifikáty, CA certifikáty a certifikáty S/MIME. Na registráciu týchto položiek určte správcu.
Ďalej uvedené spôsoby komunikácie využívajú kľúč a certifikát alebo CA certifikát. Ak chcete používať zaregistrovaný kľúč a certifikát v skutočnej komunikácii, je potrebné ich špecifikovať v nastaveniach jednotlivých spôsobov komunikácie. CA certifikát vo formáte X.509 DER však nie je potrebné špecifikovať v nastaveniach jednotlivých spôsobov komunikácie. Stačí ho jednoducho zaregistrovať do zariadenia a môže sa používať.
Komunikácia šifrovaná pomocou TLS Konfigurácia kľúča a certifikátu pre TLS

Registrácia kľúča a certifikátu

Kľúče a certifikáty (servera) je možné zaregistrovať cez Remote UI (Vzdialené PR). Informácie o kľúčoch a certifikátoch, ktoré je možné v zariadení zaregistrovať, nájdete v časti Špecifikácie systému.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
Kliknite na [Register Key and Certificate...].
5
Kliknite na [Install...].
6
Nainštalujte kľúč a certifikát.
Kliknite na tlačidlo [Browse...], špecifikujte súbory na inštaláciu (kľúč a certifikát) a kliknite na tlačidlo [Start Installation].
7
Zaregistrujte kľúč a certifikát.
1
Vyberte kľúč a certifikát, ktoré chcete zaregistrovať, a kliknite na možnosť [Register].
2
Zadajte názov kľúča a heslo a kliknite na tlačidlo [OK].
[Key Name]
Pomocou alfanumerických znakov zadajte názov kľúča, ktorý ste zaregistrovali do zariadenia.
[Password]
Pomocou alfanumerických znakov zadajte heslo súkromného kľúča pre súbor, ktorý sa má zaregistrovať.
Správa kľúčov a certifikátov
Podrobné nastavenia kľúčov a certifikátov môžete kontrolovať na obrazovke zobrazenej v kroku 4. Tu môžete kľúče a certifikáty aj odstraňovať.
Ak sa zobrazuje ikona , kľúč je poškodený alebo neplatný.
Ak sa zobrazuje ikona , k danému kľúču neexistuje certifikát.
Kliknutím na názov kľúča zobrazíte podrobné údaje o certifikáte. Platnosť certifikátu si môžete overiť kliknutím na možnosť [Verify Certificate] na tejto obrazovke.
Ak chcete kľúč a certifikát odstrániť, vyberte ten, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na položku [Delete]  [OK].

Registrácia CA certifikátu

CA certifikáty vo formáte X.509 DER sú predinštalované v zariadení. Ak si to konkrétna funkcia vyžaduje, môžete zaregistrovať nový CA certifikát. Informácie o CA certifikátoch, ktoré je možné v zariadení zaregistrovať, nájdete v časti Špecifikácie systému.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [Device Management]  [CA Certificate Settings].
4
Kliknite na [Register CA Certificate...].
5
Kliknite na [Install...].
6
Nainštalujte CA certifikát.
Kliknite na tlačidlo [Browse...], špecifikujte súbor na inštaláciu (CA certifikát) a kliknite na tlačidlo [Start Installation].
7
Zaregistrujte CA certifikát.
Vyberte CA certifikát, ktorý chcete zaregistrovať, a kliknite na možnosť [Register...].
Správa CA certifikátov
Podrobné nastavenia CA certifikátov môžete kontrolovať na obrazovke zobrazenej v kroku 4. Tu môžete CA certifikáty aj odstraňovať.
Kliknutím na ikonu zobrazíte podrobné údaje o CA certifikáte. Platnosť CA certifikátu si môžete overiť kliknutím na možnosť [Verify Certificate] na tejto obrazovke.
Ak chcete CA certifikát odstrániť, vyberte ten, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na položku [Delete]  [OK].

Registrácia certifikátu S/MIME

Na účely šifrovania e-mailu/I-faxu štandardom S/MIME môžete zaregistrovať certifikát s verejným kľúčom (certifikát S/MIME). Informácie o certifikátoch S/MIME, ktoré je možné v zariadení zaregistrovať, nájdete v časti Špecifikácie systému. Pokyny, ako nakonfigurovať nastavenia štandardu S/MIME, nájdete v časti <Nastavenia e-mailu/I-faxu>  <Nastavenia S/MIME>.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na položku [Device Management] [S/MIME Certificate Settings].
4
Kliknite na [Register S/MIME Certificate...].
5
Zaregistrujte certifikát S/MIME.
Kliknite na tlačidlo [Browse...], špecifikujte súbor na registráciu (certifikát S/MIME) a kliknite na tlačidlo [Register].
Správa certifikátov S/MIME
Podrobné nastavenia certifikátov S/MIME môžete kontrolovať na obrazovke zobrazenej v kroku 4. Tu môžete certifikáty S/MIME aj odstraňovať.
Kliknutím na ikonu zobrazíte podrobné údaje o certifikáte S/MIME. Platnosť certifikátu S/MIME si môžete overiť kliknutím na možnosť [Verify Certificate] na tejto obrazovke.
Ak chcete certifikát S/MIME odstrániť, vyberte ten, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na položku [Delete]  [OK].

Registrácia zoznamu odvolaných certifikátov (CRL)

Prostredníctvom Remote UI (Vzdialené PR) je možné zaregistrovať zoznam odvolaných certifikátov (certificate revocation list, CRL). Informácie o zoznamoch CRL, ktoré je možné v zariadení zaregistrovať, nájdete v časti Špecifikácie systému.
1
Spustite Remote UI (Vzdialené UR). Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania
2
Na stránke portálu kliknite na položku [Settings/Registration]. Obrazovka Remote UI (Vzdialené UR)
3
Kliknite na [Device Management]  [Certificate Revocation List (CRL) Settings].
4
Kliknite na [Register CRL...].
5
Zaregistrujte zoznam CRL.
Kliknite na tlačidlo [Browse...], špecifikujte súbor na registráciu (CRL) a kliknite na tlačidlo [Register].
Správa zoznamov CRL
Podrobné nastavenia zoznamov CRL môžete kontrolovať na obrazovke zobrazenej v kroku 4. Tu môžete zoznamy CRL aj odstraňovať.
Kliknutím na ikonu zobrazíte podrobné údaje. Platnosť zoznamu CRL si môžete overiť kliknutím na možnosť [Verify CRL] na tejto obrazovke.
Ak chcete zoznam CRL odstrániť, vyberte ten, ktorý chcete odstrániť, a kliknite na položku [Delete]  [OK].
6W29-0AC