Zabránenie neoprávnenému prístupu

Táto časť opisuje preventívne opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom z iných sietí. Správcom a používateľom, ktorí budú používať zariadenie v sieťovom prostredí, odporúčame prečítať si pred použitím tento článok. Pripojenie do siete umožňuje používať rôzne funkcie, ako je tlač, obsluha na diaľku z počítača, posielanie naskenovaných dokumentov cez internet atď. Sú však dôležité bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom z iných sietí. Táto časť opisuje niektoré opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, ktoré je nutné aplikovať pred použitím zariadenia v sieťovom prostredí.

Nastavenie súkromných adries IP

Adresa IP je číslo pridelené počítaču v sieti. Verejná adresa IP sa používa na internetové pripojenie. Súkromná adresa IP sa používa v lokálnych sieťach (LAN) napr. v rámci kancelárie. Ak používate verejnú adresu IP, neoprávnení používatelia z internetu sa môžu pokúsiť o prístup do vašej lokálnej siete, čím sa zvyšuje riziko úniku informácií a iné riziká. Ak používate súkromnú adresu IP, prístup majú len používatelia lokálnej siete LAN vo vašej kancelárii.
【Verejná adresa IP】
Prístupná aj z iných sietí
【Súkromná adresa IP】
Prístupná len z lokálnej siete LAN
Všeobecne sa odporúča nastaviť si súkromnú adresu IP. Ako súkromnú adresu IP môžete použiť ľubovoľnú adresu z ďalej uvedených rozsahov. Presvedčte sa, či adresa IP, ktorú máte nastavenú, je súkromná.

Rozsahy súkromných adries IP

10.0.0.0 až 10.255.255.255
172.16.0.0 až 172.31.255.255
192.168.0.0 až 192.168.255.255
Informácie o kontrole adresy IP nájdete v časti Nastavenie adresy IPv4.
Aj v prípade používania verejnej adresy IP je možné znížiť riziko neoprávneného prístupu používaním brány firewall. Ak chcete používať zariadenie s verejnou adresou IP, poraďte sa so svojím správcom siete.

Obmedzenie pripojenia bránou firewall

Firewall je systém, ktorý zabraňuje neoprávnenému prístupu z externých sietí a chráni pred útokmi alebo vniknutím do lokálnej siete LAN. Prístupu z iných sietí, ktorý môže byť potenciálne rizikový, môžete preventívne zabrániť zamedzením pripojenia z konkrétnej externej adresy IP vo vašom sieťovom prostredí. Obmedzenie komunikácie pomocou brán firewall

Nastavenie šifrovania komunikácie štandardom TLS

Šifrovanie TLS pozri v článku Spustenie vzdialeného užívateľského rozhrania.

Ochrana informácií v zariadení pomocou hesiel

Aj v prípade neoprávneného prístupu tretej strany do zariadenia možno riziko úniku informácií výrazne znížiť, ak máte informácie v zariadení chránené heslami.
Heslá pre jednotlivé funkcie/nastavenie kódu PIN
Kontrola prístupu osôb overovaním používateľov Konfigurácia nastavení správy osobného overovania
Nastavenie kódu PIN na správu obsahu systému Zmena ID a kódu PIN správcu systému.
Nastavenie kódu PIN na prístup do adresára Obmedzenie používania adresára
Toto je len niekoľko príkladov ochrany pred neoprávneným prístupom. Ďalšie podrobnosti si pozrite v časti Správa stroja a vykonajte potrebné nastavenia podľa svojho prostredia.
6W29-002