Nastavitev z uporabo priročnika za namestitev

Ko napravo prvič VKLOPITE (Vklop naprave), se samodejno začne začetna nastavitev naprave. Nastavite lahko osnovne nastavitve, potrebne za uporabo naprave. Osnovne nastavitve konfigurirajte v skladu z vsakim zaslonom ali kliknite povezavo, ki prikaže ustrezno stran, in si oglejte podrobnosti.
1. korak
Izberite jezik in razporeditev tipkovnice.
Izberite jezik, ki bo uporabljen na zaslonih. Glede na jezik lahko spremenite razporeditev tipkovnice, ki je prikazana za vnos znakov.
2. korak
Preverite nastavitve papirja.
Preverite, ali je papir naložen in so kasete pravilno izbrane.
Če niste prijavljeni kot skrbnik, nadaljujte na 10. korak.
3. korak
Prijavite se kot skrbnik.
Če želite konfigurirati nastavitve, za katere so potrebne skrbniške pravice, se prijavite s preverjanjem pristnosti.
Če želite preskočiti nastavitve, za katere so potrebna skrbniška dovoljenja, in nadaljevati na naslednji korak, pritisnite <Preskok>. V tem primeru nadaljujte na 10. koraku.
4. korak
Določite nastavitve za preverjanje pristnosti uporabnikov
Za izboljšanje varnosti naprave jo uporabljajte v sistemu, ki uporablja preverjanja pristnosti uporabnikov.
Naprava je nastavljena tako, da za storitev za prijavo uporablja preverjanje pristnosti uporabnikov. Za dodatne informacije glejte Konfiguracija nastavitev upravljanja osebnega preverjanja pristnosti.
5. korak
Nastavite datum in uro.
Nastavite datum in uro v napravi.
6. korak
Nastavite naslov IP.
Določite nastavitve za omrežno povezavo.
7. korak
Določite nastavitve DNS.
Določite naslov strežnika DNS, ime gostitelja DNS in ime domene za DNS.
8. korak
Izberite nastavitve posredniškega strežnika.
Izberite nastavitve, potrebne za uporabo posredniškega strežnika.
9. korak
Določite nastavitve faksa.
Izberite nastavitve, potrebne za uporabo funkcije za faksiranje.
Če dodatna oprema, potrebna za faksiranje (Sistemske možnosti), ni nameščena, nadaljujte na 10. koraku.
10. korak
Izvedite samodejno nastavitev gradacije.
Gradacijo nastavite tako, da bodo izpisi jasni.
Postopek se razlikuje glede na napravo. Za informacije o samodejni nastavitvi gradacije glejte Nastavitev gradacije.
11. korak
Natisnite poročilo.
Natisnete lahko seznam uporabnikov omrežja, seznam podatkov o uporabnikih faksa in seznam prilagojenih vrednosti.
12. korak
Dokončajte priročnik za namestitev.
Ko dokončate priročnik za namestitev, znova zaženite napravo, da uveljavite izbrane nastavitve.
Če ne uporabljate priročnika za namestitev, v 1. koraku pritisnite <Kon. Nav. za post.>.
Če želite nastavitve, konfigurirane v priročniku za namestitev, posamično določiti pozneje (razen <Mešanje tonerja>), lahko pritisnete .

Poznejši zagon priročnika za namestitev

Priročnika za namestitev ni mogoče odpreti v naslednjih primerih:
če je nastavljeno preverjanje pristnosti uporabnikov ali preverjanje pristnosti z ID-jem oddelka;
če je nastavljeno preverjanje pristnosti z ID-jem oddelka;
če se preverjanje pristnosti izvede s kartico.
  <Nastavitve kontrole> <Licenca/Drugo> <Zagon Navodil za postavitev> <Začni>
Če priročnik za namestitev odprete pozneje in se prijavite kot skrbnik, 3. korak ne bo prikazan. Nadaljujte na 4. korak.
6W2A-003