تنظیمات مدیریت نوع کاغذ

می‌توانید جزئیات اطلاعات انواع کاغذی که غالباً استفاده می‌شوند را به عنوان <Custom Type> ثبت و ویرایش کنید.
برای ثبت یک نوع کاغذ جدید، ابتدا نوع کاغذ را کپی کنید که شبیه به نوع جدید باشد تا همه پارامترهای عملیاتی داخلی کپی شوند. این روند به سادگی تنظیمات مناسب برای نوع کاغذ جدید را از کاغذ سفارشی ثبت شده کپی می‌کند.
همچنین می‌توانید کیفیت چاپ و مشکل تغذیه کاغذ را بسته به ویژگی‌های آن، با ویرایش کاغذ سفارشی بهبود بخشید.
باید به عنوان سرپرست سیستم وارد سیستم شوید تا بتوانید انواع کاغذ سفارشی را ثبت کنید یا تنظیمات انواع کاغذ سفارشی ثبت شده را تغییر دهید. ورود به دستگاه
وقتی نوع کاغذ سفارشی را ثبت می‌کنید، نمی‌توانید منبع کاغذ را مشخص کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت منبع کاغذ، به تعیین اندازه و نوع کاغذ در کشوی کاغذ مراجعه کنید.
می‌توانید اطلاعات نوع کاغذ سفارشی ثبت شده را وارد/صادر کنید، و آن را با دستگاه Canon دیگر به اشتراک بگذارید. وارد/صادر کردن تنظیمات به صورت جداگانه

ثبت انواع کاغذ که غالباً استفاده می‌شود

1
را فشار دهید .
2
<Preferences> <Paper Settings>  <Paper Type Management Settings> را فشار دهید.
3
تنظیمات را مشخص کنید.

لیست کشویی نوع کاغذ
به شما امکان می‌دهد نوع کاغذی که نشان داده می‌شود را انتخاب کنید.
مرتب کردن لیست بر اساس
به شما امکان می‌دهد ترتیب نمایش لیست را تغییر دهید.
<Details/Edit>
جزئیات نوع کاغذ انتخاب شده را در صفحه <Details/Edit> نشان می‌دهد. اگر یک نوع کاغذ سفارشی را انتخاب کنید، می‌توانید آن را ویرایش کنید.
<Duplicate>
نوع کاغذ انتخاب شده را به عنوان نوع کاغذ سفارشی کپی می‌کند.
<Delete>
نوع کاغذ سفارشی انتخاب شده را حذف می‌کند.
<Change>
روی صفحه <Details/Edit> برای نوع کاغذ سفارشی ظاهر می‌شود و به شما امکان می‌دهد تا تنظیمات مورد انتخابی را تغییر دهید.
تنها می‌توانید انواع کاغذ سفارشی را ویرایش/حذف کنید.
4
<OK> را فشار دهید.

مواردی که می‌توانند مشخص شوند

موارد زیر می‌توانند مشخص شوند.

Name

می‌توانید نام نوع کاغذ سفارشی را تغییر دهید.
وقتی تنظیمات نوع کاغذ سفارشی را ثبت می‌کنید، دقت کنید که نام آن را تغییر دهید. شما نمی‌توانید تنظیمات انواع کاغذ پیش‌فرض ثبت شده در دستگاه را تغییر دهید.

Basis Weight

می‌توانید وزن اصلی نوع کاغذ سفارشی را تغییر دهید.
اگر مقداری را وارد کنید که متفاوت از وزن واقعی دسته کاغذ است، ممکن است کاغذ در دستگاه گیر کند، و کیفیت تصویر کاهش یابد.

Finish

می‌توانید تنظیمات پرداخت نوع سفارشی که ثبت کرده اید را تغییر دهید.
اگر نوع پرداختی را انتخاب کنید که متفاوت از نوع پرداخت کاغذ بارگیری شده باشد، ممکن است کاغذ در دستگاه گیر کند، و کیفیت تصویر کاهش یابد.

Type

می‌توانید تنظیمات نوع سفارشی که ثبت کرده اید را تغییر دهید.
اگر نوع کاغذی را انتخاب کنید که متفاوت از نوع کاغذ بارگیری شده باشد، ممکن است کاغذ در دستگاه گیر کند، و کیفیت تصویر کاهش یابد.

Color

می‌توانید رنگ نوع کاغذ سفارشی را تغییر دهید.
اگر رنگی را انتخاب کنید که متفاوت از رنگ کاغذ بارگیری شده باشد، ممکن است کاغذ در دستگاه گیر کند، و کیفیت تصویر کاهش یابد.

Use as Template Paper

می‌توانید این حالت را روی <On> تنظیم کنید تا از کاغذ از پیش چاپ شده (کاغذی که از قبل لوگوهایی روی آن چاپ شده است) مانند سربرگ استفاده کنید.
نوع کاغذ سفارشی با <On> که برای <Use as Template Paper> تنظیم شده است، در موارد زیر به طور خودکار انتخاب نمی‌شود.
وقتی نوع کاغذ برای چاپ روی <Auto> تنظیم می‌شود
اگر هنگام کپی کردن <Paper Source Auto Selection> روی <On> تنظیم شده و <Consider Paper Type> روی <Off> تنظیم شده باشد
روش‌های قرار دادن کاغذ در دستگاه اگر <Use as Template Paper> روی <On> تنظیم شده باشد:
کشوی کاغذ واحد اصلی: طرفی که دارای لوگو است باید رو به پایین باشد
منبع کاغذ به غیر از کشوی کاغذ واحد اصلی: طرفی که دارای لوگو است باید رو به بالا باشد

Humid Environment Mode

در صورتی که تصویر یا متن روی خروجی به دلیل رطوبت نواحی اطراف، روشن یا مات شد، <Humid Environment Mode> را تنظیم کنید.
اگر از ماشین در محیطی با رطوبت بالا استفاده می‌‌کنید، ممکن است تراکم تونر روی خروجی سبک‌تر شود یا ناهنجاری رخ دهد. ممکن است در صورت تنظیم <Humid Environment Mode> به <High (+2)> این مشکلات حل شوند.
هنگام استفاده از کاغذی که تازه از بسته‌اش در آورده شده در یک محیط دارای رطوبت بالا، ممکن است تراکم تونر روی خروجی سبک‌تر شود یا ناهنجاری رخ دهد. ممکن است این مشکل با تنظیم <High (+1)> حل شود.
هنگام استفاده از یک کاغذ خشک در محیطی با رطوبت کم، امکان دارد تصاویر یا متن مات شود. ممکن است این مشکل با تنظیم <Low (-2)> حل شود.
هنگام استفاده از کاغذی که تازه از بسته‌اش در آورده شده در یک محیط با رطوبت کم، امکان دارد تصاویر یا متن مات شود. ممکن است این مشکل با تنظیم <Low (-1)> حل شود.

Adjust Paper Separation

در صورتی که هنگام چاپ کردن در هر دو سمت کاغذ نازک، کاغذ گیر کرد، این حالت را تنظیم کنید.
6W1Y-0HJ