Elementer som vises på <Hjem>-skjermbildet

Denne delen beskriver elementene som vises på <Hjem>-skjermbildet.

Funksjonsknapper

Disse knappene lar deg åpne skjermbildet for grunnleggende funksjoner, som «Kopi« og «Skanne og sende».
Når ofte brukte innstillinger og mottakere er registrert <Personlig>/<Delt>, legges de til som knapper.
Når du trykker og holder nede en knapp, vises innstillingene knyttet til knappen.

Denne knappen lar deg tilpasse og administrere <Hjem>-skjermbildet. Du kan også vise menyen ved å trykke og holde nede bakgrunnen.
Ved å tilpasse <Hjem>-skjermbildet kan du endre bakgrunns- og knappstørrelsen. Administreringsinnstillinger lar deg vise/skjule tidslinjen osv. Tilpasse <Hjem>-skjermbildet
Du kan også vise <Menu> ved å trykke og holde nede bakgrunnen til <Hjem>-skjermbildet.

<Logg inn>/<Logg ut>

Du kan logge på/av ved å trykke på denne knappen. Logge på maskinen

 (Innst./Registrer)

Du kan vise <Innst./Registrer>-skjermbildet ved å trykke på denne knappen.

<Tidslinje>

Du kan vise innstillingshistorikken og varsler for noen funksjoner. For informasjon, se Spesifikasjoner for tidslinjevisning.

 (Statusoverv.)

Du kan sjekke utskriftsstatus, sende-/mottaksstatus for faks, brukshistorikk osv. En lar deg også sjekke mengde gjenværende papir og toner, feilstatusen osv. Bruke displayet

Knappsvisningsområde

De følgende tre knapptypene vises fra venstre til høyre, i henhold til bruksstatusen og -tilstanden til maskinen. De viste knappene varierer i henhold til hvilken modell din maskin er og dens ekstrautstyr.
Knapp for å ta ut USB-minne
: Bekreftelsesskjermbilde for fjerning av minnemedia
Knapp til prosedyre for gjenoppretting/erstatning/tilførsel
: Skjermbilde for gjenopprettingsprosedyre etter papirstopp
: Skjermbilde for gjenopprettingsprosedyre etter stiftestopp eller skjermbilde for erstatningsprosedyre for stiftekassett
: Skjermbilde for erstatningsprosedyre for tonerkassett
: Skjermbilde for erstatningsprosedyre for avfallstonerbeholder
: Skjermbilde for fjerneprosedyre for stiftavfall/hullavfall/trimavfall
: Skjermbilde for erstatningsprosedyre for erstatningsdel
<Bytt språk/tastatur>-knapp
: Skjermbilde for endring av visningsspråk/tastatur

Statusvisningsområde

Maskinstatusen, prosesser som utføres, feil osv. vises via meldinger og ikoner. Tiltak for hver melding

Numeriske taster ([0] til [9], [*], [#])

Trykk for å taste inn numeriske verdier, * eller #. Taste bokstaver

 (Nullstill)

Trykk for å avbryte innstillingene og gjenopprette de tidligere angitte innstillingene.

 (Start)

Trykk for å starte kopiering eller skanning av dokumenter. Du kan justere berøringstiden som kreves for å begynne startprosessen. <Forsinkelse etter berøringsgjenkjenning for Start-tast>

 (Nullstill)

Trykk for å nullstille angitte verdier eller tegn.

/

Trykk for å utvide eller begrense rekkevidden av de numeriske tastene vist på skjermen.
 til  vises på skjermbilder andre enn skjermbildet <Hjem>.
7J2E-025