Spesifikasjoner for tidslinjevisning

Følgende to typer informasjon vises i tidslinjen.
Hvis du vil ha mer informasjon om ikonene og elementene som vises i tidslinjen, kan du se Elementer som vises i tidslinjen.
En tidslinje kan vises for hver innloggede bruker. Dersom du ikke er innlogget, kan en delt tidslinje vises for brukere som ikke bruker autentisering, slik som ikke-godkjente brukere og gjestebrukere. Endre innstillingene for <Tillat ikke-autentiserte brukere å bruke tidslinje> og <Tillat alle innloggingsbrukere å bruke tidslinje> i henhold til dine behov. Tilpasse <Hjem>-skjermbildet
Tidslinjen for brukere som ikke bruker godkjenning, som ikke-godkjente brukere og gjestebrukere, beholdes når <Hurtigoppstartsinnstillinger for hovedstrøm> er innstilt til <På> og hurtig oppstart utføres. Når strømmen er slått AV med <Hurtigoppstartsinnstillinger for hovedstrøm> innstilt til <Av> eller hurtig oppstart ikke kan utføres, slettes tidslinjen for brukere som ikke bruker godkjenning, som ikke-godkjente brukere og gjestebrukere.
Tidslinjen ikke kan importeres/eksporteres. Importere/eksportere innstillingsdata

Innstillingshistorikk

Tidslinjen er nyttig for brukere som gjentakende bruker de samme innstillingene og mottakerne for funksjoner som ”Kopi” og ”Skanne og sende”. Historikken for brukte innstillinger er automatisk lagt til tidslinjen og kan trykkes på for å hente de samme innstillingene.
Tidslinjen viser innstillingene til de følgende funksjonene.
Kopi
Faks
Skanne og sende
Skanne og lagre (Nettverk)
Tilgang lagrete filer (Skriver ut Nettverk filer)
Historikken til de siste 10 postene oppbevares i tidslinjen i kronologisk rekkefølge. Historikken til tidligere jobber slettes fra tidslinjen. Når den nest siste jobben brukes på nytt, blir rekkefølgen til de øverste to jobbene byttet om, men antallet jobber i tidslinjen endres ikke. Hvis innstillingene endres etter at de hentes, regnes de imidlertid som nye innstillinger.
For å slette historikken som er blitt automatisk lagt til, eller lagre innstillingene fra historikken på <Hjem>-skjermbildet som en Personlig knapp / Delt knapp, må du trykke på og holde nede historikken. <Vis bekreftelsesdisplay ved henting> og <Start operasjon for å hente (operasjonen starter når knappen trykkes).> kan imidlertid ikke innstilles ved registrering av en Personlig knapp / Delt knapp fra tidslinjen. Registrere personlige knapper / delte knapper
Når <Begrens seriesending n. faksmottaker er inkl.> er innstilt til <På>, beholdes ikke «Faks» og «Skanne og sende» i tidslinjen.
Følgende passord kan inkluderes i tidslinjen for hver innloggede bruker.
Påloggingspassord til mottakerfilservere for Skanne og sende
Krypteringspassord for Skanne og lagre (<Passord kreves for å åpne dokument> og <Passord kreves for å endre tillatelse>)
Du kan velge om du vil inkludere passord i tidslinjen til den innloggede brukeren i <Forby mellomlagring av autentiseringspassord>. Passordet i <Passord> for faksfunksjonen beholdes imidlertid i tidslinjen, uavhengig av <Forby mellomlagring av autentiseringspassord>-innstillingen.
Passordet beholdes ikke i tidslinjen for ikke-godkjente brukere eller gjestebrukere uavhengig av <Forby mellomlagring av autentiseringspassord>-innstillingen. Men hvis passordet i <Passord> for faksfunksjonen er innstilt, vises det ikke i tidslinjen.
Hvis <Administrere adressebok tilgangsnummer> er innstilt til <På>, vises ikke sendejobbloggen («Faks» og «Skanne og sende») for ikke-godkjente brukere og gjestebrukere i tidslinjen.
Innstillingshistorikken til brukeren som er logget inn kan deles med flere maskiner som personlig tilpasset data ved hjelp av innstillingssynkronisering. Liste over elementer som kan personlig tilpasses
Med Tilgang lagrete filer lagres files til tidslinjen sammen med innstillingene de ble skrevet ut med. Du kan ikke velge en annen fil og kun bruke innstillingene på nytt. De tilsvarende tidslinjeinnstillingene kan heller ikke brukes dersom en fil har blitt slettet eller flyttet.

Varsler

Varsler vises når brukeren som er logget inn har uferdige utskriftsjobber. Utskrift kan utføres ved å vise utskriftsskjermbildet fra den viste tidslinjen.
Varslet vises ikke i tidslinjen dersom <Personlig> er angitt til <Av> i <Visningsinnst. for jobbliste>.
Hvis <Vis andre brukerjobber> er angitt til <På>, vises det totale antallet uferdige utskriftsjobber for brukeren som er innlogget og uferdige utskriftsjobber for andre brukere i varslene.
7J2E-026