Konfigurere systemdatakommunikasjon

Innstillingene som er beskrevet i denne delen er nødvendig for å bruke sublinjen for å utføre DNS-navneoppløsning og datakommunikasjon via proxy. Administrator- eller nettverksadministratorrettigheter kreves for å angi disse innstillingene.
DNS-serveradresseinnstillingen og proxy-innstillingene for sublinjen kan kun brukes for bestemt systemdatakommunikasjon, slik som å bruke sublinjen for å få tilgang til en server for fastvaredistribusjon. De kan ikke brukes for en vanlig internettilkobling. Ved bruk av en DNS-server eller en proxy-server for sublinjen for andre applikasjoner enn systemdatakommunikasjon, lagrer du adressene og portnumrene som skal brukes med sublinjen i innstillingene for hovedlinjen.

Innstilling av sublinjens DNS

1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Preferanser>  <Nettverk>  <Sublinjeinnstillinger>  <Innstillinger for systemdatakommunikasjon>  <DNS-server adresseinnstillinger>.
3
Angi de nødvendige innstillingene.
Tast inn IP-adressen til DNS-serveren, i henhold til ditt miljø.
4
Trykk på <OK>.
5
Trykk på  (Innst./Registrer)  <Ja>.

Proxy-innstillinger for sublinjen

1
Trykk på  (Innst./Registrer).
2
Trykk på <Preferanser>  <Nettverk>  <Sublinjeinnstillinger>  <Innstillinger for systemdatakommunikasjon>  <Proxy-innstillinger>.
3
Trykk på <På> for <Bruk Proxy>  konfigurer de nødvendige innstillingene trykk på <OK>.
<Serveradresse>
Angi adressen for proxy-serveren som skal brukes. Angi innstillingene, slik som IP-adressen og vertsnavnet, i henhold til ditt miljø.
<Portnummer>
Angi portnummeret for proxy-serveren.
<Angi autentisering>
Trykk på denne for å angi autentiseringsinformasjon ved bruk av autentiseringsfunksjonen for en proxy-server. Trykk på <På> på det viste skjermbildet, tast inn brukernavnet og passordet for proxy-autentisering, og trykk på <OK>.
4
Trykk på  (Innst./Registrer)  <Ja>.
7J2E-016