Pålitlighet

I det här avsnittet beskrivs hur du på ett enklare och bekvämare sätt använder maskinen.
 
Hantera sparade kopior av fax
(automatiskt spara bilder av skickade fax)
 
Digitalisera och hantera kommunikationshanteringsrapporter
Du kan digitalisera och spara skickade fax och automatiskt spara dem i en angiven mapp. Information som hör ihop med sändningen läggs automatiskt till i filnamnet och du kan då hantera faxen effektivare.
 
Förutom att skriva ut loggar för sändning och mottagning (kommunikationshanteringsrapporter), kan du också spara dem som CSV-filer och hantera dem på en dator.
 
 
Förhindra glömda original efter scanning
 
Bekräfta underhållsprocedurer på pekskärmen
(videor)
När alla original har skannats klart meddelas användaren om glömda original via pekskärmen eller ett varningsljud etc.
 
Du kan bekräfta procedurer för påfyllning av förbrukningsvaror och rengöring via videor på pekskärmen.
7J36-0JU