<Licens/övrigt>

Du kan registrera licenser och konfigurera inställningar för programvara och systemalternativ som är tillgängliga för maskinen.
<Registrera licens>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Ange licensnyckeln för ett systemalternativ som kan användas på maskinen. Installera systemalternativ
<Skriv ut systeminformation>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>  <AddOn-inställningar>
Du kan skriva ut en rapport som innehåller information om programmen och vissa systemapplikationer som finns installerade på maskinen. Skriva ut en inställningslista
<Använd TLS>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>  <AddOn-inställningar>
Välj om du vill använda TLS-kommunikation när ett AddOn-program används för att få åtkomst till maskinen via en webbläsare.
<Bekräfta TLS-certifikat med AddOn-program>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>  <AddOn-inställningar>
Välj om du vill kontrollera TLS-servercertifikat och deras nätverksnamn (CN) när TLS-kommunikation används för ett AddOn-program.
<Använd DNS-cachning>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>  <AddOn-inställningar>
Välj om du vill spara DNS-information från genomförda sökningar via en AddOn-applikation till minnet. Du kan också ange ett utgångsdatum om du väljer att spara information tillfälligt.
<Använd proxyinställningar för enheten>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>  <AddOn-inställningar>
Välj om maskinens proxyinställningar ska användas med AddOn-program. Ställa in en proxy
<Lägg till X-FRAME-OPTIONS till HTTP-rubrik>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>  <AddOn-inställningar>
När HTTP-servern returnerar ett svar läggs X-FRAME-OPTIONS till i rubriken för att förhindra att innehåll som skapats av andra servrar överlappar.
<Inställningar för fjärranvändargränssnitt>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Välj om du vill använda Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) för att använda maskinen och ändra inställningar.
<Radera meddelandeinnehåll>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Välj om du vill radera meddelanden från administratören som visas på kontrollpanelen.
<Fjärrfunktionsinställningar>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Välj om du vill aktivera funktionen för fjärranvändning. Med den här funktionen kan du ange inställningar och hantera jobb från en dator genom att visa pekskärmsbilden på datorskärmen.
<Använd ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Välj om du vill använda ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Använda ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
<Registrera/uppdatera programvara>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Du kan installera systemalternativ/AddOn-program på maskinen. Installera systemalternativ
<Starta installationsguiden>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Du kan följa anvisningarna i guiden för att konfigurera maskinen grundinställningar. Inställning med hjälp av installationsguiden
<Tillåt att utskriftsfunktion används från mobil>
 (Inst./register)  <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>
Om denna inställning är inställd på <På> kan du utföra åtgärder från en mobil enhet för dokument som lagrats i <Utskrift>.
7J36-0FH