Ecranul Caracteristici de bază pentru scanare

Apăsând <Scanare şi Transmitere> (Ecranul <Acasă>) se afişează ecranul Caracteristici de bază pentru scanare.

<Agenda>

Vă permite să specificaţi o destinaţie de trimitere şi un loc de salvare înregistrat în agendă.

<Rapid>

Vă permite să specificaţi o destinaţie de trimitere şi un loc de salvare înregistrat în butoane rapide.

<Destinaţie Nouă>

Vă permite să specificaţi manual destinaţiile care nu sunt înregistrate în agendă sau în butoanele rapide.

<Setări anterioare>

Apăsaţi pentru a prelua setările specificate anterior. Operaţiuni de bază pentru scanarea documentelor originale

Apăsaţi această pictogramă pentru a înregistra setările curente în <Setări Favorite> din  şi pentru a modifica butonul afişat în .
Gestionarea aparatului
Personalizarea ecranului Caracteristici de bază

<Setări Favorite>

Înregistraţi aici în prealabil setările de scanare utilizate frecvent, pentru a le prelua cu uşurinţă la nevoie. Gestionarea aparatului

Starea curentă a setărilor şi butoanele de setare

Afişează starea setării, cum ar fi rezoluţia şi formatele de fişiere. Aveţi grijă să verificaţi setările pentru a scana corespunzător. Pentru a modifica setările, apăsaţi butonul dorit. Operaţiuni de bază pentru scanarea documentelor originale

Butoane de setare a funcţiilor

Afişează butoanele utilizate cel mai frecvent din <Opţiuni>. De asemenea, puteţi să apăsaţi  pentru a determina ce butoane să fie afişate.
Dacă butonul pentru funcţia pe care doriţi să o utilizaţi nu este afişat, apăsaţi <Opţiuni> şi selectaţi butonul dorit. Operaţiuni de bază pentru scanarea documentelor originale

<Opţiuni>

Afişează toate butoanele de setare a funcţiilor. Pentru comoditate, puteţi să afişaţi butoanele de setare a funcţiilor utilizate frecvent, în .

<Cc Bcc>

Vă permite să specificaţi destinaţii de e-mail precum Cc sau Bcc. Operaţiuni de bază pentru scanarea documentelor originale

<Şterg. Dest.>

Vă permite să ştergeţi destinaţia specificată.

<Detalii>

Vă permite să verificaţi informaţiile detaliate despre destinaţia specificată.

<Specificaţi destinaţii>

Afişează metodele pentru specificarea destinaţiilor sau o listă de destinaţii specificate.

<Transmite către mine>

Vă permite să specificaţi direct propria adresă de e-mail. Acest buton este disponibil numai când sunteţi conectat la aparat cu gestionarea autentificărilor personale. Gestionarea utilizatorilor

<Portal mobil>

Vă permite să specificaţi o destinaţie din agenda unui dispozitiv mobil.
Operaţiuni de bază pentru scanarea documentelor originale

<Folder Personal>

Vă permite să specificaţi folderul personal înregistrat ca loc de salvare. Acest buton este disponibil numai când sunteţi conectat la aparat cu gestionarea autentificărilor personale.
Configurarea folderelor personale
Gestionarea utilizatorilor
Puteţi să selectaţi dacă să ascundeţi Agenda şi butoanele rapide pentru a restricţiona utilizarea Agendei. <Restricţ. Fol. Agendă>
Unele funcţii nu pot fi utilizate în combinaţie una cu alta. Butoanele care nu pot fi selectate sunt afişate în gri deschis.
Numărul total de destinaţii specificate este afişat în partea din dreapta-sus a ecranului.
7SAC-06C