<Licenţă/Altele>

Puteţi să înregistraţi licenţe şi să configuraţi setările corelate cu opţiunile de software şi de sistem disponibile pentru aparat.
<Înregistrare licenţă>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Introduceţi cheia de licenţă pentru o opţiune de sistem care poate fi utilizată pe aparat. Instalarea opţiunilor de sistem
<Tipărire informaţii despre sistem>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Puteţi să imprimaţi un raport care conţine informaţii despre aplicaţii şi despre unele aplicaţii de sistem instalate pe aparat. Imprimarea unei liste de setări
<Foloseşte TLS>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Selectaţi dacă utilizaţi comunicarea TLS atunci când se utilizează o aplicaţie AddOn accesând aparatul printr-un browser Web.
<Confirmare certificat TLS folosind Aplicaţia AddOn>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Selectaţi dacă verificaţi certificatele de server TLS şi numele lor comune (CN) atunci când se utilizează comunicarea TLS pentru o aplicaţie AddOn.
<Foloseşte cache DNS>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Selectaţi dacă doriţi să salvaţi în memorie informaţiile DNS din căutări reuşite prin intermediul unei aplicaţii AddOn. Puteţi seta, de asemenea, o dată de expirare dacă alegeţi să salvaţi informaţiile temporar.
<Folosiţi Setări proxy ale acestui Dispozitiv>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Selectaţi dacă utilizaţi setările proxy ale aparatului cu aplicaţii AddOn. Setarea unui proxy
<Adăugaţi X-FRAME-OPTIONS la HTTP Header>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Când serverul HTTP returnează un răspuns, acesta adaugă X-FRAME-OPTIONS la antet pentru a preveni suprapunerea conţinutului creat de alte servere.
<Setări UI la distanţă>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Selectaţi dacă doriţi să utilizaţi IU la distanţă pentru operarea aparatului şi modificarea setărilor.
<Şterge conţinutul avizierului>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Selectaţi pentru a şterge mesajele de la administrator care sunt afişate pe panoul de control.
<Setări operare la distanţă>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Selectaţi dacă doriţi să activaţi funcţia de operare la distanţă. Această funcţie vă permite să specificaţi setările şi procesarea lucrărilor de pe un computer prin afişarea ecranului afişajului panoului tactil pe ecranul computerului.
<Utilizaţi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Selectaţi dacă să utilizaţi sau nu SISTEMUL DE GESTIONARE A ACCESULUI. Utilizarea SISTEMULUI DE GESTIONARE A ACCESULUI
<Înregistrare/Actualizare Software>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Puteţi instala în aparat opţiuni de sistem/aplicaţii AddOn. Instalarea opţiunilor de sistem
<Începe Ghid de configurare>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Puteţi urma instrucţiunile expertului pentru a configura setările iniţiale ale aparatului. Configurarea folosind Ghidul de instalare
<Permite folosirea funcţiei de imprimare mobilă>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Dacă această setare este setată la <Pornit>, puteţi efectua operaţii de pe un dispozitiv mobil pentru documentele stocate în <Tipărire>.
7SAC-0FH