Ändringar från version 3.11 till version 3.12

Förändringarna i plattformversion 3.12 listas nedan. De funktioner och inställningar som listas här kanske inte är tillgängliga på vissa modeller. Se beskrivningarna i länkarna i varje ändring för mer information.

Ändringar av funktioner

Byta namn på objekt som visas på skärmen <Hem>
Byta namn på objekt som visas på registreringsskärmen för snabbvalsknappar
Stöd för att specificera domäner i IP-adresser när du konfigurerar autentisering av en Active Directory-server
Stöd för att använda Color Network ScanGear 2 via en underlinje
Ändra till specifikationerna (funktionerna Skicka/utskriftsfunktioner/lagringsutrymme/systemmiljö/nätverksmiljö)

Ändringar i Inställningar/Registrering

<Standardkälla för pappersmatning> har lagts till
<Ren svart grafik> har lagts till
<Tillåt att jobb utförs från mobil enhet> har lagts till
Standardinställningarna för <Välj detta vid anslutning av minnesenhet> har ändrats
7KR4-00R