Specifikacije prikaza časovnice

Na časovnici sta prikazani naslednji dve vrsti informacij.
Če želite informacije o ikonah in elementih, prikazanih na časovnici, glejte Elementi, prikazani na časovnici.
Časovnico je mogoče prikazati za posameznega uporabnika za prijavo. Če niso prijavljeni, je mogoče skupno časovnico prikazati za uporabnike, ki ne uporabljajo preverjanja pristnosti, na primer uporabnike, katerih pristnost ni preverjena, in goste. Spremenite nastavitve za <Omogoči uporabo časovne vrste uporabnikom brez overovitve> in <Omogoči vsem prijavljenim uporabnikom uporabo časovne vrste>, kakor želite. Prilagajanje zaslona <Domov>
Časovnica za uporabnike, ki ne uporabljajo preverjanja pristnosti, na primer uporabnike, katerih pristnost ni preverjena, in goste, se shrani, če je možnost <Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje> nastavljena na <Vklj.> in je izveden hitri zagon. Če je naprava izklopljena in je možnost <Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje> nastavljena na <Izklj.> ali pa hitrega zagona ni mogoče izvesti, se časovnica za uporabnike, ki ne uporabljajo preverjanja pristnosti, na primer uporabnike, katerih pristnost ni preverjena, in goste, izbriše.
Časovnice ni mogoče uvoziti/izvoziti. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah

Zgodovina nastavitev

Časovnica je priročna za uporabnike, ki večkrat uporabljajo enake nastavitve in cilje za funkcije, kot sta »Kopiranje« in »Skeniranje in oddaja«. Zgodovina uporabljenih nastavitev se samodejno doda na časovnico in jo je mogoče pritisniti, če želite priklicati iste nastavitve.
Na časovnici so prikazane nastavitve naslednjih funkcij.
Kopiranje
Faks
Skeniranje in oddaja
Skeniranje in shranjevanje (Mreža)
Dostop v shranjene datote (tiskanje datotek Mreža)
Zadnjih 10 elementov v zgodovini se v kronološkem vrstnem redu ohrani kot časovnica. Zgodovina starejših opravil se izbriše s časovnice. Če se predzadnje opravilo uporabi znova, se vrstni red zadnjih dveh opravil zamenja, število opravil na časovnici pa se ne spremeni. Če se nastavitve po priklicu spremenijo, se štejejo kot nove nastavitve.
Če želite izbrisati samodejno dodano zgodovino ali če želite nastavitve te zgodovine shraniti na zaslonu <Domov> kot osebni gumb/skupni gumb, pridržite zgodovino. Možnosti <Prikaz potrditvenega zaslona pri priklicu> in <Začnite postopek za priklic (Postopek začnete s pritiskom na gumb.)> ni mogoče nastaviti, če registrirate osebni gumb/skupni gumb na časovnici. Registracija osebnih gumbov/skupnih gumbov
Če je možnost <Omejitev ponovne oddaje iz dnevnika> nastavljena na <Vklj.>, se zgodovina za »Faks« in »Skeniranje in oddaja« ne shranita na časovnici.
Naslednja gesla je mogoče vključiti na časovnico posameznega uporabnika za prijavo.
Gesla za prijavo za ciljne datotečne strežnike za Skeniranje in oddaja
Gesla šifriranja za Skeniranje in shranjevanje (<Zahtevano geslo za odpiranje dokumenta> in <Zahtevano geslo za sprem. dovolj.>)
Vključitev gesla na časovnico prijavljenega uporabnika je mogoče spremeniti v <Prepoved predpomnjenja gesla za overovitev>. Geslo v možnosti <Geslo> za funkcijo faksa se shrani na časovnici, ne glede na nastavitev za <Prepoved predpomnjenja gesla za overovitev>.
Geslo se na časovnici ne shrani za uporabnike, katerih pristnost ni preverjena, ali goste, ne glede na nastavitev za <Prepoved predpomnjenja gesla za overovitev>. Če je geslo v možnosti <Geslo> nastavljeno za funkcijo faksa, ni prikazano na časovnici.
Če je možnost <Nadzor Imenika z dostopnimi številkami> nastavljena na <Vklj.>, dnevnik poslanih opravil (»Faks« in »Skeniranje in oddaja«) za uporabnike, katerih pristnost ni preverjena, in goste ni prikazan na časovnici.
Zgodovino nastavitev uporabnika, ki je prijavljen, je mogoče s sinhronizacijo nastavitev deliti z več napravami kot podatke za prilagajanje. Seznam elementov, ki jih je mogoče prilagoditi
Z možnostjo Dostop v shranjene datote se datoteke na časovnico shranijo skupaj z nastavitvami tiskanja. Ne morete izbrati druge datoteke in znova uporabiti samo nastavitev. Ustreznih nastavitev na časovnici prav tako ni mogoče uporabiti, če je bila datoteka premaknjena ali izbrisana.

Obvestila

Obvestila se prikažejo, ko so v napravi za prijavljenega uporabnika opravila, ki še niso bila natisnjena. Tiskanje je mogoče opraviti s prikazom zaslona za tiskanje s prikazane časovnice.
Obvestila niso prikazana na časovnici, če je možnost <Osebno> v razdelku <Nastavitve prikaza seznama opravil> nastavljena na <Izklj.>.
Če je možnost <Prikaz drugih opravil uporabnika> nastavljena na <Vklj.>, je v obvestilih prikazano skupno število opravil, ki še niso bila natisnjena, za prijavljenega uporabnika in število opravil, ki še niso bila natisnjena, za druge uporabnike.
8376-04R