Tiskanje poročil in seznamov

Natisnete lahko poročila in sezname, da preverite podatke, kot so skupno število kopiranih strani, rezultati komunikacije in nastavitve naprave.

Tiskanje poročila o številu kopiranih in natisnjenih strani

Poročilo o stanju števca
Poročilo lahko natisnete in tako preverite skupno število vseh kopiranih in natisnjenih strani ter skupno število optično prebranih in faksiranih strani.
Seznam števcev strani
Za vsak ID oddelka lahko natisnete seznam o skupnem številu kopiranih, natisnjenih ali optično prebranih strani*. Če želite natisniti ta seznam, se morate prijaviti s skrbniškimi pravicami. Prijava v napravo
* V tem poročilu številke pomenijo število kopiranih ali natisnjenih strani. Na primer, število je 1, če natisnete en list enostransko, in 2, če natisnete en list na obeh straneh.

Tiskanje seznama zgodovine uporabe

Ko pritisnete  (Nadzor stanja), se prikaže zaslon nadzornika stanja, na katerem lahko preverite zgodovino uporabe posameznih funkcij, na primer kopiranje, tiskanje, pošiljanje e-pošte, pošiljanje/prejemanje faksov/i-faksov itd. S tega zaslona lahko tudi natisnete zgodovino uporabe za vsako funkcijo.
Če se v stolpcu »REZULTAT« na natisnjenem seznamu pojavi »NG«, preverite trimestno številko za »#« ter poiščite razlog in rešitve.
Če je  (Nastavit./Registr.) <Nastavitve kontrole> <Kontrola naprave> <Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov> nastavljeno na <Da>, se opravila, razen opravil prijavljenih uporabnikov, prikažejo kot »***« in jih ni mogoče upravljati. Če se prijavite s skrbniškimi pravicami, so prikazana opravila vseh uporabnikov.
1
Pritisnite  (Nadzor stanja).
2
Prikažite zgodovino uporabe vsake funkcije in natisnite seznam.
Dnevnik kopiranja/tiskanja
Dnevnik pošiljanja/prejemanja
Dnevnik pošiljanja/prejemanja faksov
Dnevnik shranjevanja

Izdelava poročila o rezultatih komunikacije

Natisnete lahko seznam rezultatov za pošiljanje/prejemanje faksov, e-pošte ali i-faksov ter rezultate za shranjevanje elementov v datotečnem strežniku. Poročilo je lahko nastavljeno, da se natisne samodejno ali natisne samo, kadar pride do napake. Vendar lahko nastavitev spremenite tako, da tiskate samo ob določenem času ali pa sploh ne. Poleg tega lahko poročilo pošljete na določeno mesto v obliki datoteke CSV.
Če se v stolpcu »REZULTAT« na natisnjenem seznamu pojavi »NG«, preverite trimestno številko za »#« ter poiščite razlog in rešitve.
Če je  (Nastavit./Registr.) <Nastavitve kontrole> <Kontrola naprave> <Omejitev dostopa do opravil drugih uporabnikov> nastavljeno na <Da>, se opravila, razen opravil prijavljenih uporabnikov, prikažejo kot »***« in jih ni mogoče upravljati. Če se prijavite s skrbniškimi pravicami, so prikazana opravila vseh uporabnikov.
Skupno poročilo o komuniciranju
Napravo lahko konfigurirate tako, da samodejno natisne poročilo ali ga pošlje kot datoteko CSV do naslovov, registriranih v imeniku, ko je doseženo določeno število rezultatov komunikacije, vključno s poslanimi ali prejetimi faksi, e-poštnimi sporočil in i-faksi ter elementi, shranjenimi v datotečni strežnik. Napravo lahko konfigurirate tudi tako, da ob določenem času natisne poročilo ali ga pošlje kot datoteko CSV.
Poročilo o ODD
Napravo lahko konfigurirate tako, da samodejno natisne poročilo za pošiljanje rezultatov, vključno s poslanimi faksi, e-pošto in i-faksi ter elementi, shranjenimi v datotečni strežnik. Nastavitev lahko konfigurirate tudi za tiskanje poročila samo takrat, kadar pride do napake. Za tiskanje tega poročila se morate prijaviti s skrbniškimi pravicami.
Skupno faks poročilo
Napravo lahko konfigurirate tako, da samodejno natisne poročilo o pošiljanju/prejemanju faksov ali ga pošlje kot datoteko CSV do naslovov, registriranih v imeniku, ko je doseženo določeno število poslanih ali prejetih faksov. Napravo lahko konfigurirate tudi tako, da ob določenem času natisne poročilo ali ga pošlje kot datoteko CSV.
Poročilo o faks ODD
Napravo lahko konfigurirate tako, da samodejno natisne poročilo vsakič, ko pošlje faks. Nastavitev lahko konfigurirate tudi za tiskanje poročila samo takrat, kadar pride do napake.
Poročilo o faks SPR
Nastavite lahko poročilo o SPR, da se samodejno natisne vsakič, ko prejmete faks. Poročilo je mogoče nastaviti tudi tako, da se natisne samo, kadar pride do napake.
Poročilo o SPR v zaupni faks predal
Napravo lahko konfigurirate tako, da samodejno natisne poročilo, ko je prejeti faks shranjen v zaupni faks predal. Nastavitev lahko konfigurirate tudi tako, da poročilo ne bo natisnjeno.
Poročilo o tiskalniku
Natisnete lahko poročilo o funkcijah tiskalnika, na primer seznam pisav in stanje.

Tiskanje seznama nastavitev

Informacije in nastavitve, registrirane v napravi, kot so registrirani naslovi, nastavitve pošiljanja/prejemanja, nastavitve faksa, pogoji za posredovanje itd., se lahko natisnejo kot seznam.
Seznami naslovov
Izpišete lahko seznam prejemnikov, registriranih v imeniku ali v gumbih za hitro izbiranje.
Seznam uporabniških podatkov za ODD/SPR
Seznam nastavitev, konfiguriranih za <Oddaja> in <Sprejem/Posredovanje>, lahko natisnete, če izberete Nastavitve/Registracija.
Seznam uporabniških podatkov za faks
Seznam nastavitev, konfiguriranih za funkcijo faksa, lahko natisnete, če izberete <Oddaja> in <Sprejem/Posredovanje> pod Nastavitve/Registracija.
Nastavitve posredovanja
Seznam nastavitev, konfiguriranih za faks in posredovanje i-faksov, lahko natisnete, če izberete <Sprejem/Posredovanje> pod Nastavitve/Registracija. Za tiskanje tega seznama se morate prijaviti s skrbniškimi pravicami.
Seznam omrežnih nastavitev
Seznam nastavitev, konfiguriranih za <Mreža> v <Izbirne nastavitve>, lahko natisnete, če izberete Nastavitve/Registracija.
Seznam sistemskih podatkov
Natisnete lahko poročilo, ki vsebuje informacije o aplikacijah in nekaterih sistemskih aplikacijah, nameščenih v napravi. Za tiskanje tega seznama se morate prijaviti s skrbniškimi pravicami.
Seznam registracij strežnikov LDAP
Natisnete lahko seznam strežnikov LDAP, registriranih v napravi. Za tiskanje tega seznama se morate prijaviti s skrbniškimi pravicami.
Seznam pravilnikov IPSec
Natisnete lahko seznam pravilnikov IPSec, registriranih v napravi. Za tiskanje tega seznama se morate prijaviti s skrbniškimi pravicami.
8376-0FY