<Nastavitev metode overovitve>

Določite nastavitve za načine preverjanja pristnosti, ki se uporabljajo za vse funkcije.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Podatki v uporabi za overovitev LDAP strežnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitev metode overovitve>
Za dostop do strežnika LDAP lahko določite način preverjanja pristnosti.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Podatki v uporabi za overovitev LDAP strežnika>
<Nastavitve naprave>, <Pod. za over. prij. v napr.>, <Registr. pod. za posam. upor.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Nastavitve naprave>
Uporabljeni so podatki, nastavljeni v Registracija strežnika LDAP.
Če je izbrana možnost <Pod. za over. prij. v napr.>
Uporabljeni so podatki za preverjanje pristnosti, ki se uporabljajo pri prijavi v napravo.
Če je izbrana možnost <Registr. pod. za posam. upor.>
Podatki o preverjanju pristnosti strežnika LDAP so registrirani za vsakega uporabnika.
<Pod. za over. prij. v napr.> je na voljo samo, če uporabljate iste podatke za preverjanje pristnosti za prijavo v napravo in za dostop do strežnika LDAP ali če uporabite storitev za prijavo, ki podpira integrirano preverjanje pristnosti. Če želite informacije, ali prijava, ki jo uporabljate, podpira integrirano preverjanje pristnosti, se obrnite na prodajalca ali servis.
Če je izbrana možnost <Registr. pod. za posam. upor.>, vsak uporabnik nastavi uporabniško ime in geslo, ki se uporablja za preverjanje pristnosti strežnika LDAP na zaslonu z osnovnimi nastavitvami <Registr./Sprem. podat. za posam. uporabnika> <Podatki za overovitev LDAP strežnika>.

<Podatki v uporabi za overovitev SMTP strežnika>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitev metode overovitve>
Za dostop do strežnika SMTP lahko določite način preverjanja pristnosti.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Podatki v uporabi za overovitev SMTP strežnika>
<Nastavitve naprave>, <Registr. pod. za posam. upor.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če izberete <Nastavitve naprave>
Uporablja podatke, ki so bili nastavljeni v <Nastavitve komuniciranja: Nastavitve overovitve> (Nastavitev komunikacije po e-pošti/I-faksu).
Če izberete <Registr. pod. za posam. upor.>
Registrira in uporablja podatke za overjanje pristnosti strežnika SMTP za vsakega uporabnika.
Če je izbrana možnost <Registr. pod. za posam. upor.>, mora vsak uporabnik pritisniti <Skeniranje in oddaja> <Registr./Sprem. podat. za posam. uporabnika> , da nastavi uporabniško ime in geslo, ki se uporabljata za overjanje pristnosti SMTP v <Podatki za overovitev SMTP strežnika>.

<Podatki za overovitev ODD datoteke/Brskanja>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitev metode overovitve>
Za dostop do datotečnega strežnika lahko določite način preverjanja pristnosti.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Podatki za overovitev ODD datoteke/Brskanja>
<Standardno>, <Pod. za over. prij. v napr.>, <Registr. pod. za posam. upor.>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pod. za over. prij. v napr.> velja samo za SMB in WebDAV.
Če je izbrana možnost <Standardno>
Uporabljeni so podatki, nastavljeni v Registriranje prejemnikov v imeniku.
Če je izbrana možnost <Pod. za over. prij. v napr.>
Uporabljeni so podatki za preverjanje pristnosti, ki se uporabljajo pri prijavi v napravo.
Če je izbrana možnost <Registr. pod. za posam. upor.>
Podatki o preverjanju pristnosti datotečnega strežnika so registrirani za vsakega uporabnika.
Če je izbrana možnost <Registr. pod. za posam. upor.>, vsak uporabnik nastavi uporabniško ime in geslo, ki se uporablja za preverjanje pristnosti datotečnega strežnika, na zaslonu z osnovnimi nastavitvami <Registr./Sprem. podat. za posam. uporabnika> <Podatki za overovitev za ODD datoteke/Brskanje>.
8376-0JF