<Nast. Faks/I-Faks predala>

Določite nastavitve za predal faksa/i-faksa.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element, označen z zvezdico (*)
Prikazan je le, če je v vaši napravi na voljo funkcija faksiranja.

<Nast./Registracija zaupnih faks predalov>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje> <Skupne nastavitve> <Nast. Faks/I-Faks predala>
Vsakemu zaupnemu faks predalu lahko dodelite ime in nastavite kodo PIN.
Nastavitev/registracija predalov za zaupne fakse
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nast./Registracija zaupnih faks predalov>
<Št. predala>: od 00 do 49
Da
Da
Ne
C
Box Settings
<Reg. imena predala>
Da
Da
Ne
C
Box Settings
<PIN>
Da
Da
Ne
C
Box Settings
<URL Odd. Nast.>
Da
Da
Ne
C
Box Settings
<Inicializacija>
Da
Da
Ne
Ne

<PIN za SPR v spominski predal>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje> <Skupne nastavitve> <Nast. Faks/I-Faks predala>
Nastavite lahko kodo PIN za predal za sprejem v pomnilnik.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<PIN za SPR v spominski predal>
<Nastavitev>: <PIN>, <Potrditev>
Da
Ne
Ne
C
Box Settings
Ker ni načina za preverjanje registrirane kode PIN, si kodo PIN, ki jo vnesete, zapišite in shranite na varno mesto.

<Uporabite Faks Zaklenjeni spomin> *

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje> <Skupne nastavitve> <Nast. Faks/I-Faks predala>
Določite lahko, ali naj se prejeti dokumenti faksa shranijo v predal za sprejem v pomnilnik. Shranjevanje prejetih dokumentov v napravo (prejem v pomnilnik)
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabite Faks Zaklenjeni spomin>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Uporabi I-Faks Zaklenjeni spomin>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje> <Skupne nastavitve> <Nast. Faks/I-Faks predala>
Določite lahko, ali naj se prejeti dokumenti i-faksa shranijo v predal za sprejem v pomnilnik. Shranjevanje prejetih dokumentov v napravo (prejem v pomnilnik)
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi I-Faks Zaklenjeni spomin>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Spomin zaklenjen-začetek>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje> <Skupne nastavitve> <Nast. Faks/I-Faks predala>
Določite lahko čas vklopa funkcije Sprejem v pomnilnik. Naprava ob določenem času samodejno vklopi Sprejem v pomnilnik.
Nastavitev začetnega časa za sprejem v pomnilnik
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Spomin zaklenjen-začetek>
<Vsak dan> (1 do 5), <Izberite dneve> (<Ned> do <Sob>, 1 do 5), <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Spomin zaklenjen-konec>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje> <Skupne nastavitve> <Nast. Faks/I-Faks predala>
Določite lahko čas izklopa funkcije Sprejem v pomnilnik. Naprava ob določenem času samodejno izklopi Sprejem v pomnilnik.
Nastavitev končnega časa za sprejem v pomnilnik
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Spomin zaklenjen-konec>
<Vsak dan> (1 do 5), <Izberite dneve> (<Ned> do <Sob>, 1 do 5), <Ne>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Potek časa za SPR delj. podatkov>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje> <Skupne nastavitve> <Nast. Faks/I-Faks predala>
Navedete lahko čas, preden se prejemanje prekliče, ko prejmete razdeljen i-faks, podatkov, ki sledijo, pa ni mogoče prejeti. Podatki, prejeti do navedenega časa, se natisnejo.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Potek časa za SPR delj. podatkov>
od 0 do 24 do 99 ur
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če izbrišete deljene podatke, podatki ne bodo združeni v celoten dokument, čeprav so preostali podatki v sklopu deljenih podatkov sprejeti pozneje.
Deljenih podatkov ni mogoče izpisati, če niso združeni v en dokument.

<Posred. začasno shranj. datoteke v SPR spom. predal>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje> <Skupne nastavitve> <Nast. Faks/I-Faks predala>
Določite lahko, da se prejeti dokumenti samodejno posredujejo v predal za sprejem v pomnilnik, če jih ni mogoče natisniti zaradi napake itd.Shranjevanje prejetih dokumentov v napravo (prejem v pomnilnik)
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Posred. začasno shranj. datoteke v SPR spom. predal>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Ne
Ne
8376-0KE