<Sprejem/Posredovanje>

Določite nastavitve za funkcije prejemanja in posredovanja.
Element, označen z zvezdico (*)
Prikazan je le, če je v vaši napravi na voljo funkcija faksiranja.

<Izdelava poročila>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>
Ta možnost natisne seznam podatkov o registraciji za nastavitve pošiljanja/sprejemanja in nastavitve faksa.

<Skupne nastavitve>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>
Določite nastavitve, ki so skupne za funkcije prejemanja in posredovanja.

<Faks nastavitve> *

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>
Določite nastavitve za funkcije za prejemanje in posredovanje faksov.
8376-0K9