<Faks nastavitve>

Določite nastavitve za funkcije za prejemanje in posredovanje faksov.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<ECM SPR>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Faks nastavitve>
Fakse lahko prejemate z uporabo načina odpravljanja napak (ECM).
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<ECM SPR>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če želite vzpostaviti komunikacijo z uporabo ECM, mora biti ECM nastavljen v oddajni napravi in tej napravi.
Četudi nastavite ECM, se lahko včasih pojavljajo napake zaradi slabih telefonskih zvez.

<Način SPR>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Faks nastavitve>
Nastavite lahko način sprejema faksov.
Nastavitev načina sprejemanja faksov
Fakse lahko prejemate z uporabo načina odpravljanja napak (ECM).
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Način SPR>
<Avto SPR>, <Faks/Tel(Avto preklop)>, <Telefonski odzivnik>, <Ročni SPR>, <Mrežno stikalo>*1
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če je izbrana možnost <Faks/Tel(Avto preklop)>:
<Način SPR: Nastavitev podrobnosti>
<Čas do začetka zvonj.>: od 0 do 8*2 do 30 sek.
<Trajanje zvonjenja>: od 15 do 22*2 do 300 sek.
<Dejanje po poteku časa za zvonjenje>: <Končaj komuniciranje>, <Sprejemni faks>
*1 Označuje elemente, ki morda niso prikazani na zaslonu Nastavitve/Registracija, kar je odvisno od regije.
*2 Označuje elemente s privzetimi nastavitvami, ki se lahko razlikujejo glede na regijo.

<Daljinski SPR>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Faks nastavitve>
Fakse lahko prejemate z uporabo načina klicanja telefona, priključenega na napravo. Če dvignete slušalko telefona in slišite pisk faksa, lahko s telefonom vnesete ID-številko, navedeno tukaj, da boste sprejeli faks.
Fakse lahko prejemate z uporabo načina odpravljanja napak (ECM).
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Daljinski SPR>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
ID dalj. sprejema: od 00 do 25 do 99
Če je nastavljena številka z eno števko, morate pri vnosu ID-številke iz telefona najprej vnesti ničlo. Če je na primer nastavljena vrednost »09«, za ID-številko s telefonom vnesite »0« in nato »9«.
Ker je ID-številka poslana s potisnim tonom, je ni mogoče vnesti s telefonom, ki ni združljiv s potisnimi toni (npr. s telefonom z vrtljivo številčnico).

<Preklop v Avto SPR>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Faks nastavitve>
Napravo lahko nastavite tako, da po nastavljenem času po nastavitvi ročnega sprejema samodejno preklopi na samodejni sprejem.
Fakse lahko prejemate z uporabo načina odpravljanja napak (ECM).
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Preklop v Avto SPR>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Poročilo o rezultatu faks SPR>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Faks nastavitve>
Poročilo o sprejemu faksa je poročilo, ki vam omogoča, da preverite, ali so bili faksi pravilno sprejeti. Napravo lahko nastavite tako, da samodejno natisne to poročilo po sprejemu dokumentov ali samo, ko pride do napake pri sprejemu. Poročilo o faks SPR
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Poročilo o rezultatu faks SPR>
<Samo ob napaki>, <Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Poročilo o SPR v zaupni faks predal>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Faks nastavitve>
Poročilo o SPR v zaupni faks predal je poročilo, ki vam omogoča, da preverite, ali so bili dokumenti pravilno sprejeti v zaupni faks predal. Napravo lahko nastavite tako, da samodejno natisne to poročilo po prejemu dokumentov. Poročilo o SPR v zaupni faks predal
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Poročilo o SPR v zaupni faks predal>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Začetna hitrost SPR>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Faks nastavitve>
Spremenite lahko začetno hitrost sprejemanja. Ta nastavitev je uporabna, kadar so težave pri začetku sprejemanja dokumenta zaradi slabega stanja povezave.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Začetna hitrost SPR>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Možnost <Samod. nastavitev hitrosti komunic. pri uporabi VoIP> nastavite na <On>, če želite fakse pošiljati in prejemati natančneje, kadar je verjetno, da bo na liniji ali drugod prišlo do napak. Hitrost komunikacije je omejena na <14400 bps> ali manj, kar zmanjšuje število napak. Če je možnost <Samod. nastavitev hitrosti komunic. pri uporabi VoIP> nastavljena na <Off>, se hitrost vrne na vrednost, ki je prikazana v <Začetna hitrost SPR>.

<SPR Geslo>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Sprejem/Posredovanje>  <Faks nastavitve>
Nastavite lahko geslo v okviru standarda ITU-T. Če geslo, nastavljeno za dokument, ki ste ga prejeli od pošiljatelja, ni nastavljeno v okviru standarda ITU-T, sistem izvede preverjanje gesla za sprejem. Če se geslo ne ujema z geslom, nastavljenem v okviru te nastavitve, ali če dokumentu ni pripeto geslo, dokument ne bo sprejet.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<SPR Geslo>
<Nastavitev>: <Geslo>, <Potrditev>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Prioriteta je dana podnaslovu, če je dokument opremljen s podnaslovom, četudi je nastavljeno geslo za sprejem.
ITU-T je okrajšava za International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector, skupino, ki postavlja priporočila za standardizacijo svetovnih telekomunikacij.
8376-0KF