<Nastavitve daljinskega faksa>

Določite nastavitve v strežniški napravi za funkcijo oddaljenega pošiljanja faksov.
Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.

<Uporabi daljinski faks>

 (Nastavit./Registr.)  <Nastavitve funkcije>  <Oddaja>  <Faks nastavitve> <Nastavitve daljinskega faksa>
Določite lahko, ali naj se naprava uporablja kot strežnik za funkcijo oddaljenega pošiljanja faksov.
Element
Opis nastavitve
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uporabi daljinski faks>
<Da>, <Ne>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Če želite napravo uporabljati kot strežnik za oddaljeno pošiljanje faksov, pritisnite <Mreža> nastavite možnost <Nastavitve namenskega vhoda> na <Da>.
8376-0K8