Друк звітів і списків

Можна друкувати звіти та списки для перегляду інформації, як-от загальна кількість скопійованих сторінок, результати обміну даними й параметри апарата.

Друк звіту про кількість скопійованих і надрукованих сторінок

Звіт про показники лічильників
Можна надрукувати звіт, щоб переглянути загальну кількість всіх скопійованих, надрукованих і відсканованих сторінок, а також сторінок факсу.
Список підрахунку сторінок
Можна надрукувати список, щоб перевірити загальну кількість скопійованих, надрукованих або відсканованих сторінок* для кожного ідентифікатора відділу. Щоб надрукувати цей список, потрібно ввійти в систему з правами адміністратора. Вхід до системи апарата
* У цьому звіті значення розраховуються на основі кількості скопійованих або надрукованих сторін сторінки. Наприклад, відображається кількість 1, якщо друк виконується на одній стороні аркуша, і 2, якщо на обох сторонах.

Друк списку журналу використання

Якщо натиснути  (Монітор стану), відображається екран монітора стану, який дає змогу переглянути журнал використання кожної функції, наприклад копіювання, друк, надсилання електронної пошти, надсилання/отримання факсів чи інтернет-факсів тощо. На цьому екрані також можна надрукувати журнал використання для кожної функції.
Якщо в стовпці РЕЗУЛЬТАТ надрукованого списку зазначено NG (невдало), перегляньте тризначне число, якому передує символ «#», щоб знайти причину виникнення проблеми та її рішення.
Якщо для параметра  (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування> <Керування пристроєм> <Обмежити доступ до завдань інших користувачів> установлено значення <On>, завдання, що виконувалися не користувачем, який увійшов у систему, позначаються символами «***» і не можуть бути оброблені. Якщо ввійти в систему з правами адміністратора, відображаються завдання всіх користувачів.
1
Натисніть кнопку  (Монітор стану).
2
Відобразіть журнал використання кожної функції й надрукуйте список.
Журнал копіювання/друку
Журнал надсилання/отримання
Журнал надсилання/отримання факсу
Журнал сховища

Виведення звіту про результат обміну даними

Можна надрукувати список результатів операцій надсилання/отримання факсу, електронної пошти чи інтернет-факсу, а також результатів зберігання елементів на файловому сервері. У системі налаштовано автоматичний друк звіту або друк звіту в разі появи помилки. Однак цей параметр можна змінити, щоб друк виконувався лише в зазначений час або не виконувався взагалі. Крім того, звіт можна надіслати указаному адресату як файл у форматі CSV.
Якщо в стовпці РЕЗУЛЬТАТ надрукованого списку зазначено NG (невдало), перегляньте тризначне число, якому передує символ «#», щоб знайти причину виникнення проблеми та її рішення.
Якщо для параметра  (Парам./Реєстр.)  <Параметри керування> <Керування пристроєм> <Обмежити доступ до завдань інших користувачів> установлено значення <On>, завдання, що виконувалися не користувачем, який увійшов у систему, позначаються символами «***» і не можуть бути оброблені. Якщо ввійти в систему з правами адміністратора, відображаються завдання всіх користувачів.
Звіт про стан зв’язку
На апараті можна налаштувати автоматичний друк звіту або його надсилання у вигляді файлу CSV адресатам, зареєстрованим в адресній книзі, після досягнення вказаної кількості результатів обміну даними, включно з надісланими чи отриманими факсами, електронними листами та інтернет-факсами, а також елементами, збереженими на файловому сервері. На апараті також можна налаштувати друк звіту або його надсилання у вигляді файлу CSV в зазначений час.
Звіт про передавання
На апараті можна налаштувати автоматичний друк звіту про результати надсилання, включно з надісланими факсами, електронними листами й інтернет-факсами, а також елементами, що збережені на файловому сервері. Також можна налаштувати друк звіту лише в разі виникнення помилки. Щоб надрукувати цей звіт, потрібно ввійти в систему з правами адміністратора.
Звіт про роботу факсу
На апараті можна налаштувати автоматичний друк звіту про надсилання та отримання факсу або надсилання звіту у вигляді файлу CSV адресатам, яких зареєстровано в адресній книзі, після досягнення вказаної кількості надісланих або отриманих факсів. На апараті також можна налаштувати друк звіту або його надсилання у вигляді файлу CSV в зазначений час.
Звіт про передавання факсом
На апараті можна налаштувати автоматичний друк звіту після кожного надсилання факсу. Також можна налаштувати друк звіту лише в разі виникнення помилки.
Звіт про отримання факсу
Можна налаштувати автоматичний друк звіту про отримання факсу після кожного надходження факсу. Також можна налаштувати друк звіту лише в разі виникнення помилки.
Звіт про отримання факсу в скриньку конфіденційних факсів
На апараті можна налаштувати автоматичний друк звіту в разі збереження отриманого факсу в скриньку для вхідних конфіденційних факсимільних документів. Також можна налаштувати параметр так, щоб друк звіту не виконувався.
Звіт про характеристики принтера
Можна надрукувати звіт про функції принтера, як-от про список шрифтів і стан.

Друк списку параметрів

Відомості й параметри, зареєстровані на апараті, як-от зареєстровані адресати, параметри надсилання/отримання, параметри факсу, умови переадресації тощо, можна надруковані у вигляді списку.
Списки адрес
Можна надрукувати список адресатів, зареєстрованих в адресній книзі або призначених кнопкам виклику одним дотиком.
Список даних користувача для передавання/отримання
Можна надрукувати список параметрів, налаштованих для функцій <Надіслати> і <Отримання/Переадресація> у меню «Параметри/Реєстрація».
Список даних користувача для роботи з факсом
Можна надрукувати список параметрів, налаштованих для функцій факсу, за допомогою елементів <Надіслати> і <Отримання/Переадресація> у меню «Параметри/Реєстрація».
Параметри переадресації
Можна надрукувати список параметрів, налаштованих для пересилання факсів та інтернет-факсів, за допомогою розділу <Отримання/Переадресація> у меню «Параметри/реєстрація». Щоб надрукувати цей список, потрібно ввійти в систему з правами адміністратора.
Список параметрів мережі
Можна надрукувати список параметрів, налаштованих для функції <Мережа>, у розділі <Настройки> меню «Параметри/Реєстрація».
Список відомостей про систему
Можна роздрукувати звіт, який містить інформацію про програми та деякі системні програми, інстальовані на апараті. Щоб надрукувати цей список, потрібно ввійти в систему з правами адміністратора.
Список зареєстрованих параметрів LDAP-сервера
Можна надрукувати список параметрів LDAP-сервера, зареєстрованих на апараті. Щоб надрукувати цей список, потрібно ввійти в систему з правами адміністратора.
Список параметрів політики IPSec
Можна надрукувати список параметрів політики IPSec, зареєстрованих на апараті. Щоб надрукувати цей список, потрібно ввійти в систему з правами адміністратора.
8378-0FY