<Параметри подавання паперу>

Укажіть параметри подавання паперу, спільні для всіх функцій.
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Автом. вибір джерела паперу>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри подавання паперу>
Можна налаштувати джерело паперу, яке використовуватиметься під час копіювання/друку, коли для параметра <Select Paper> встановлено значення <Авто>. Цей параметр також застосовується, коли під час копіювання/друку в поточному джерелі паперу залишається мало паперу. Автоматичний вибір відповідного джерела паперу для певної функції
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Автом. вибір джерела паперу>
<Copy>, <Printer>, <Доступ до збережених файлів>, <Отримання/Факс>, <Інше>
Так
Так
Так
B
Settings/Registration Basic Information
<MP Tray>: <On>, <Off>
Так
Так
Так
B
Settings/Registration Basic Information
Інші джерела паперу: <On>, <Off>
Так
Так
Так
B
Settings/Registration Basic Information
<Copy>: <Враховувати колір>: <On>, <Off>
Так
Так
Так
B
Settings/Registration Basic Information
<Copy>: <Враховувати тип паперу>: <On>, <Off>
Так
Так
Так
B
Settings/Registration Basic Information
<Printer>: <Використов. групу>: <On>, <Off>
Так
Так
Так
B
Settings/Registration Basic Information

<Авт. вибір джерела паперу з урахуванням кольору>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри подавання паперу>
Використовуване джерело паперу встановлюється автоматично згідно зі значенням параметра в розділі <Select Color> під час копіювання. Якщо оригінал сканувався з установленим параметром <Авто (Кольор./Ч/Б)>, використовується колірний режим, вибраний для сканування.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Авт. вибір джерела паперу з урахуванням кольору>
<MP Tray> та інші джерела паперу: <Color>, <Ч/Б>
Так
Так
Так
Ні
-
Значення, відмінне від <Ч/Б>, установлено для параметра <Кольор.>.
Цей параметр дійсний лише для копіювання.
Цей параметр дійсний, тільки якщо для параметра <Враховувати колір> у розділі <Автом. вибір джерела паперу> встановлено значення <Увімк.>.
У наведених нижче випадках автоматично вибирається джерело паперу, установлене в розділі <Кольор.>, незалежно від колірного режиму, указаного під час копіювання.
Якщо параметри <Оригінали різн. форматів> і <Побудова завдання> встановлено разом

<Переключення способу подавання паперу>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри подавання паперу>
Якщо під час одностороннього та двостороннього друку часто використовується папір з логотипами (наприклад, бланки), для цього параметра можна встановити значення <Пріор.стор.для друку>, щоб перша сторінка друкувалася на лицевій стороні (як під час одностороннього, так і двостороннього друку) без зміни орієнтації паперу. Завантаження бланків
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Переключення способу подавання паперу>
<MP Tray> та інші джерела паперу: <Пріоритет швидкості>, <Пріор.стор.для друку>
Так
Так
Так
B
Settings/Registration Basic Information
Для джерел паперу з установленим параметром <Пріор.стор.для друку> параметри автоматичного вибору паперу (<Авто> в розділі <Вибір паперу>) і <Автом. вибір джерела паперу> вимикаються. Крім цього, під час одностороннього друку швидкість друку знижується.
Параметр <Пріор.стор.для друку> вмикається тільки тоді, коли задано папір, для якого доступний друк з обох сторін (Папір, доступний для 2-стороннього копіювання/2-стороннього друку). Для іншого паперу відображається повідомлення <Завантажте папір.> і папір не подається або вимикається параметр <Пріор.стор.для друку>.
Інструкції щодо завантаження паперу див. у розділі Завантаження бланків.

<Час очікування призупиненого завдання>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри подавання паперу>
Якщо для цього параметра встановлено значення <Увімк.> і завдання призупиняється через брак паперу тощо, апарат автоматично розпочинає друк наступного завдання після завершення заданого періоду часу.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Час очікування призупиненого завдання>
<On>, <Off>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
0–5–999min.
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо завдання було призупинено під час виконання через те, що закінчився папір, наступне завдання не почне виконуватися навіть після завершення вказаного часу тимчасової зупинки.
Інформацію про автоматичне видалення призупинених завдань див. у розділі <Автоматичне видалення призупинених завдань>.
8378-0J7