قابلیت اعتماد

این بخش نحوه استفاده از دستگاه با راحتی و آرامش خیال بیشتر را توضیح می دهد.
مدیریت کپی های ذخیره شده از فاکس ها (ذخیره خودکار تصاویر فاکس های ارسالی)
دیجیتالی کردن و مدیریت گزارشات مدیریت ارتباطات
می توانید فاکس های ارسالی را دیجیتالی کنید و ذخیره نمایید و به طور خودکار در پوشه تعیین شده ای ذخیره نمایید. اطلاعات مربوط به ارسال به طور خودکار به نام فایل اضافه می شود تا بتوانید به طور مؤثر فاکس ها را مدیریت کنید.
علاوه بر چاپ گزارشات برای ارسال و دریافت (گزارشات مدیریت ارتباطات)، می توانید آنها را به صورت فایل های CSV هم در رایانه ذخیره کنید و مدیریت کنید.
جلوگیری از فراموش کردن اسناد اصلی بعد از اسکن کردن
تأیید روش های تعمیر و نگهداری در نمایشگر پانل لمسی (ویدیوها)
وقتی سند اصلی روی صفحه شیشه ای قرار داده شد، بوق خطا یا پیامی در پانل لمسی ظاهر می شود که اگر فراموش کرده باشید که آن را بردارید، به شما اطلاع می دهد. علاوه براین، یک نشانگر در طول و بعد از اسکن از طریق تغذیه کننده به شما اطلاع می دهد، در نتیجه کمک می کند تا از فراموشی سند اصلی اجتناب شود.
می توانید روش های پر کردن مواد مصرفی و تمیز کردن را با مشاهده ویدیوهایی روی نمایشگر پانل لمسی تأیید نمایید.
838E-0S2