کم کردن عملیات کپی

می توانید نیاز به تعیین تنظیمات یکسان هر بار که می خواهید کپی بگیرید را از طریق فراخوانی تنظیماتی که از قبل استفاده شده است، از بین ببرید. علاوه بر این تغییر به صفحه ویژگی های اصلی کپی (صفحه ویژگی های اصلی کپی) به "صفحه کپی اکسپرس" به شما امکان می دهد با مراحل کمتری تنظیمات را تغییر دهید.
838E-073