تمیز کردن شیشه ضد گرد و غبار

درصورتی که حتی بعد از تمیز کردن صفحه شیشه ای، تغذیه کننده و واحد اصلی، خطوط سفید دیده شد یا با نقایص دیگری در چاپ مواجه شدید، ممکن است صفحه شیشه ای کثیف باشد. اگر این اتفاق افتاد، روش زیر را برای تمیز کردن شیشه ضد گرد و غبار دنبال کنید.
1
دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
خاموش کردن دستگاه
قبل از خاموش کردن دستگاه وضعیت عملکردی آن را مورد بررسی قرار دهید. حتی اگر دستگاه عملیاتی را انجام می دهد می توانید آن را خاموش کنید، ولی اینکار می تواند موجب قطع شدن عملیات و آسیب به داده ها می شود.
2
درپوش جلوی واحد اصلی را باز کنید.
3
میله تمیز کننده را بردارید.
میله تمیز کننده در درپوش جلویی واحد اصلی نگهداری می شود.
میله تمیز کننده را به سمت راست بلغزانید، سپس به سمت بالا بکشید.
4
میله تمیزکننده را برای تمیز کردن سوراخ ها درون آنها وارد کنید.
میله تمیزکننده را با پدی که در نوک آن است رو به پایین درون سوراخ وارد کنید.
میله تمیزکننده را وارد کنید تا به انتهای سوراخ برسد و به آرامی به جلو و عقب حرکت دهید.
میله تمیزکننده را برای تمیز کردن همه سوراخ ها درون آنها وارد کنید.
5
وقتی تمیز کردن تمام شد، میله تمیز کننده را به جای اصلی خود بازگردانید.
میله تمیز کننده را به درپوش جلویی واحد اصلی برگردانید، به گونه ای که نوک آن به سمت چپ باشد.
6
درپوش جلوی واحد اصلی را ببندید.
7
سیم برق را به پریز دیوار وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.
روشن کردن دستگاه
838E-01C