تمیز کردن صفحه شیشه ای

اگر صفحه شیشه ای کثیف است، ممکن است اسناد اصلی به درستی اسکن نشوند یا اندازه سند اصلی به درستی تشخیص داده نشود.
1
دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
خاموش کردن دستگاه
قبل از خاموش کردن دستگاه وضعیت عملکردی آن را مورد بررسی قرار دهید. حتی اگر دستگاه عملیاتی را انجام می دهد می توانید آن را خاموش کنید، ولی اینکار می تواند موجب قطع شدن عملیات و آسیب به داده ها می شود.
2
تغذیه کننده کاغذ را باز کنید.
3
طرف دیگر تغذیه کننده و صفحه شیشه ای را تمیز کنید.
صفحه شیشه ای را تمیز کنید.
صفحه شیشه ای را با پارچه تمیزکننده همراه دستگاه تمیز کنید.
اگر دستمال پاک کننده کثیف است، پیش از استفاده آن را آبکشی کنید و خشک کنید.
طرف دیگر تغذیه کننده را تمیز کنید.
اگر نمی توانید کثیفی را تمیز کنید، با یک پارچه نرم مرطوب چلانده شده طرف دیگر تغذیه کننده را تمیز کنید. بعد از آن، طرف دیگر تغذیه کننده را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید. قبل از رفتن به مرحله بعد منتظر بمانید تا رطوبت کاملاً خشک شود.
اگر نمی توانید کثیفی را تمیز کنید
با یک پارچه خوب چلانده شده مرطوب با ماده شوینده ملایم رقیق شده دستگاه را تمیز کنید. بعد از آن دستگاه را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید.
4
تغذیه کننده را به آرامی ببندید.
5
سیم برق را به پریز دیوار وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.
روشن کردن دستگاه
838E-019