پانل کنترل

این بخش نام ها و کاربرد کلیدهای روی پانل کنترل را توضیح می دهد.

نمایشگر پانل لمسی

علاوه بر صفحه تنظیمات هر عملکرد، وضعیت خطای نیز در این نمایشگر نشان داده می شود. استفاده از نمایشگر پانل لمسی

کلید [اطلاعات شمارنده/دستگاه]

برای نمایش کل تعداد صفحه های مورد استفاده برای عملیات هایی مانند کپی یا چاپ در نمایشگر پانل لمسی، فشار دهید. همچنین می توانید شماره سریال و نشانی IP دستگاه و اطلاعات دستگاه مربوط به محصولات اختیاری را بررسی کنید. بررسی تعداد برگه ها برای کپی/چاپ/فاکس/اسکن

کلید [صرفه جویی در انرژی]

برای قرار دادن دستگاه در حالت خواب فشار دهید. زمانی که دستگاه در حالت خواب باشد این کلید روشن می شود. ورود به حالت خواب

کلید [خانه]

این گزینه را فشار دهید تا صفحه <Home> نمایش داده شود، که امکان دسترسی به منوی تنظیمات و عملکردهایی نظیر کپی و اسکن را فراهم می آورد. سفارشی سازی صفحه <Home>

کلید [توقف]

ارسال کار یا چاپ کار را متوقف می کند. لغو کارهای ارسال/چاپ

نشانگر خطا

زمانی که خطایی مانند گیر کردن کاغذ روی می دهد، چشمک می زند یا روشن می شود.
اگر نشانگر خطا چشمک می زند، دستورالعمل هایی را که در نمایشگر پانل لمسی نمایان می شوند دنبال کنید. عیب یابی
اگر نشانگر خطا‎ چراغ قرمز ثابتی دارد، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.

نشانگر پردازش/داده‌ها

زمان انجام عملیاتی مانند ارسال یا چاپ، چشمک می زند. زمانی که اسناد اصلی در انتظار پردازش باشند، به رنگ سبز روشن می شود.

قلم لمسی پانل

هنگام اجرای نمایشگر پانل لمسی، مانند وارد کردن نویسه ها استفاده کنید.
838E-00F