عیب یابی

اگر هنگام استفاده از دستگاه مشکلی روی داد، پیش از هر کاری موارد زیر را بررسی کنید. چنانچه امکان رفع مشکل وجود ندارد یا نیاز به بازبینی است، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.

چه نوع مشکلی دارید؟

هنگام گیر کردن کاغذ/گیر کردن* منگنه

مراحل بیرون آوردن کاغذها و منگنه های گیرکرده* در مقدمه (درباره دستگاه) توضیح داده شده است.
* دستگاه هایی که فقط دارای عملکرد منگنه کردن هستند
838E-0R2