استفاده از AirPrint

این بخش، تنظیمات مورد نیاز برای استفاده از AirPrint و روش های چاپ کردن، اسکن کردن و ارسال فاکس از دستگاه های Apple را توضیح می دهد.
تنظیمات AirPrint
عملکردهای AirPrint
عیب یابی

پیکربندی تنظیمات AirPrint

می توانید اطلاعات، از جمله نام دستگاه و مکان نصب، را برای تشخیص دستگاه ثبت کنید. تنظیمات مورد نیاز برای استفاده از AirPrint می توانند از راه دور و با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) پیکربندی شوند.

پیکربندی تنظیمات از طریق Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)

1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید و وارد حالت مدیر سیستم شوید. آغاز کردن Remoute UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
روی [Settings/Registration] کلیک کنید.
اگر از دستگاه همراه مانند iPad، ‏iPhone، یا iPod touch استفاده می کنید، در این بخش "کلیک" را "ضربه"بخوانید.
3
روی [Network Settings]‏ [AirPrint Settings] کلیک کنید.
4
تنظیمات ضروری را مشخص کنید و روی [OK] کلیک کنید.
 [Use AirPrint]
کادر انتخاب را برای فعال کردن AirPrint علامت بزنید. برای غیرفعال کردن AirPrint، علامت کادر انتخاب مربوطه را بردارید.
[Display Errors for AirPrint‎]
اگر با AirPrint چاپ می کنید و مشکلی در فایل چاپ وجود دارد و فایل بدرستی چاپ نمی شود، می توانید از این تنظیمات برای انتخاب نمایان شدن صفحات خطا در پانل کنترل استفاده کنید.
 [Printer Name]
نام دستگاه را وارد کنید. اگر نام mDNS قبلاً در [mDNS Settings] ([Network Settings] ثبت شده است، در [Preferences] (Settings/Registration)) نام ثبت شده نشان داده می شود.
 [Location]
مکان دستگاه را وارد کنید. اگر مکان قبلاً در [Device Information Settings] ([Device Management] ثبت شده است، در [Management Settings] (Settings/Registration)) نام ثبت شده نشان داده می شود.
 [Latitude]
عرض جغرافیایی مکانی که دستگاه نصب شده است را وارد کنید.
 [Longitude]
طول جغرافیایی مکانی که دستگاه نصب شده است را وارد کنید.
5
دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
دستگاه را خاموش کنید و برای روشن کردن مجدد آن حداقل 10 ثانیه صبر کنید.

تنظیمات را در نمایشگر صفحه لمسی پیکربندی کنید

1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Log In‎> را فشار دهید.
شناسه مدیر سیستم و پین سیستم را وارد کنید.
3
<Preferences>‏ <Network>‏ <Use AirPrint> را فشار دهید.
4
<On‎>‏ <OK‎> را فشار دهید.
اگر [Use AirPrint] را انتخاب کنید، تنظیمات زیر در <TCP/IP Settings> روی <On> تنظیم می شوند.
Use HTTP
IPP Print Settings
Use IPv4 mDNS
Use IPv6 mDNS
Use Network Link Scan
اگر [Printer Name] که یکبار تعیین کرده اید را تغییر دهید، ممکن است دیگر نتوانید از Mac که برای استفاده جهت چاپ فعال شده است استفاده کنید. این حالت به این دلیل روی می دهد که <mDNS Name> (انجام تنظیمات DNS) از IPv4 نیز به طور خودکار تغییر می کند. در این حالت، دوباره دستگاه را به Mac اضافه کنید.
وقتی AirPrint is مورد استفاده باشد، <Use Same mDNS Name as IPv4> برای نام mDNS از IPv6‏ <On> تثبیت می شود.
وارد کردن نام چاپگر موجب می شود تشخیص چند چاپگر که از AirPrint پشتیبانی می کنند آسان تر شود.

نمایش صفحه برای AirPrint

می توانید صفحه را برای AirPrint نمایش دهید، در این صفحه می توانید هم به تنظیمات AirPrint دسترسی داشته باشید هم اطلاعات مربوط به مواد مصرفی مانند کاغذ و کارتریج تونر را مشاهده نمایید. علاوه بر این، می توانید تنظیمات عملکرد امنیتی را پیکربندی کنید.

نمایش از Mac

1
روی [System Preferences] در Dock روی دسکتاپ کلیک کنید [Printers & Scanners].
2
دستگاه را انتخاب کنید و روی [Options & Supplies] کلیک کنید.
3
روی [Show Printer Webpage] کلیک کنید.
4
وارد Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) شوید
برای تغییر تنظیمات AirPrint، لازم است به عنوان سرپرست وارد شوید.

پیکربندی صفحه برای AirPrint

اگر با امتیاز سرپرست وارد سیستم شوید، می توانید تنظیمات AirPrint را از صفحه AirPrint تغییر دهید.

 [AirPrint]

به شما کمک می کند مقادیر وارد شده در تنظیمات AirPrint مانند نام و مکان دستگاه را بررسی کنید. می توانید برای تغییر تنظیمات روی [Edit] کلیک کنید.

 [Print Security Settings]

تنظیمات مورد نیاز برای چاپ را با استفاده از TLS و تأیید اعتبار مشخص کنید.
اگر <IPP Print Settings> قبلاً تنظیم شده است، تنظیمات کنونی نشان داده می شوند. مقادیر ثبت شده در [Print Security Settings] بر اساس مقادیر موجود در <IPP Print Settings> تغییر می کنند.

 [Scan Security Settings]

تنظیمات مورد نیاز برای اسکن را با استفاده از TLS مشخص کنید.
اگر <Use TLS> در <Use Network Link Scan> قبلاً تنظیم شده است، تنظیمات کنونی نشان داده می شوند. مقادیر ثبت شده در [Scan Security Settings] بر اساس مقدار <Use TLS> در <Use Network Link Scan> تغییر می کنند.

 [User Management]

می توانید کاربران را برای تأیید اعتبار اضافه/ویرایش کنید. مدیریت کاربران

 [TLS Settings]

به شما امکان می دهد تا کلید و گواهی استفاده شده برای TLS را تغییر دهید. پیکربندی کلید و گواهی برای TLS

 [Key and Certificate Settings]

به شما امکان می دهد تا یک کلید و گواهی را ایجاد و نصب کنید، یا برای صدور گواهی درخواست دهید. پیکربندی کلید و گواهی برای TLS

بررسی مواد مصرفی و نسخه دستگاه

می توانید اطلاعات مرتبط با منابع کاغذ دستگاه، مقدار تونر باقی مانده، و نسخه دستگاه را بررسی کنید.

علامت های تجاری

Apple،‏ ‏Bonjour، ‏iPad، ‏iPhone، ‏iPod touch،‏ Mac‏، OS X و Safari علائم تجاری Apple Inc.‎ هستند که در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها به ثبت رسیده اند. AirPrint، آرم AirPrint علائم تجاری Apple Inc. هستند.
iOS علامت تجاری یا علامت تجاری ثبت شده Cisco در ایالات متحده و دیگر کشورها است و تحت لیسانس استفاده می شود.
838E-0AR